Lågt inflöde i augusti

I augusti 2014 ser vi att inflödet och utfallet i TSL-systemet har varit lågt vilket är en normal säsongsvariation. Normalt är även att andelen som påbörjade en utbildning ökar i augusti.

Inflödet till TSL-systemet har varit lågt under augusti 2014 visar TSL:s månadsrapport. Totalt har 788 personer beviljats omställningsstöd under månaden. Under föregående månad var antalet beviljade personer betydligt fler då 1 315 personer beviljades omställningsstöd. Föregående år kunde man se ett liknande mönster då 793 personer beviljades omställningsstöd i augusti 2013, jämfört med 1 346 personer i juli 2013.

Mikaela Martinsson
mikaela.martinsson@tsl.se
0733-360 163

Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda arbetare till ett nytt jobb. TSL finansierar omställningsåtgärder åt företag och fack lokalt. Företag och fack väljer leverantörer av omställningstjänster och vi följer upp och utvärderar tjänsterna och resultaten. TSL startades 2004, cirka 100 000 företag är anslutna till TSL-systemet och drygt 900 000 arbetare omfattas.

Taggar:

Om oss

Trygghetsfonden TSL är Sveriges största nätverksorganisation för omställning. Varje år hjälper vi omkring 15 000 människor till ett nytt och oftast mer kvalificerat jobb. Vårt arbete innebär också att vi hjälper företagen att få tillgång till rätt kompetens. Vi grundades 2004 när LO och Svenskt Näringsliv slöt avtal om kollektivavtalad omställningsförsäkring. Omställning handlar om att hjälpa människor som blivit uppsagda till ett nytt jobb. Förmågan till effektiv omställning är också en förutsättning för att klara den strukturomvandling som pågår på den svenska arbetsmarknaden. Läs mer om omställning och TSL på www.tsl.se

Prenumerera

Dokument & länkar