Lugnare arbetsmarknad och kritisk granskning

Oktoberrapporten från Trygghetsfonden TSL indikerar långsam förbättring. Färre uppsagda arbetare söker omställningsstöd det andra halvåret 2013 jämfört med motsvarande period 2012. Årsprognosen för 2013 är 24 000 personer.

I TSL-rapporten för oktober 2013 Lugnare arbetsmarknad och kritisk granskning framgår att under oktober bröts den starka uppgången av antalet uppsagda arbetare som beviljats omställningsstöd. Det indikerar att det blir avsevärt färre nya deltagare det andra halvåret 2013 i TSL-systemet jämfört med motsvarande period 2012. Årsprognosen för 2013 är cirka 24 000 personer. Konjunkturläget ser lite ljusare ut, men det är fortfarande en bräcklig förbättring.

Tomas Petti, vd Trygghetsfonden TSL
mobil 070 399 38 38
tomas.petti@tsl.se 

Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda arbetare till ett nytt jobb. TSL finansierar omställningsåtgärder åt företag och fack lokalt. Företag och fack väljer leverantörer av omställningstjänster och vi följer upp och utvärderar tjänsterna och resultaten. TSL startades 2004, cirka 100 000 företag är anslutna till TSL-systemet och drygt 900 000 arbetare omfattas.

Taggar:

Om oss

Trygghetsfonden TSL är Sveriges största nätverksorganisation för omställning. Varje år hjälper vi omkring 15 000 människor till ett nytt och oftast mer kvalificerat jobb. Vårt arbete innebär också att vi hjälper företagen att få tillgång till rätt kompetens. Vi grundades 2004 när LO och Svenskt Näringsliv slöt avtal om kollektivavtalad omställningsförsäkring. Omställning handlar om att hjälpa människor som blivit uppsagda till ett nytt jobb. Förmågan till effektiv omställning är också en förutsättning för att klara den strukturomvandling som pågår på den svenska arbetsmarknaden. Läs mer om omställning och TSL på www.tsl.se

Prenumerera

Dokument & länkar