Ökad andel till jobb

Den globala återhämtningen visar på positiva tecken och den svenska exporten ser ut att ta fart, redovisar Konjunkturinstitutets senaste rapport. Dessutom redovisar Arbetsförmedlingen att antalet nyanmälda lediga platser är på en hög nivå och att arbetsmarknaden fortsatt ser ut att förstärkas samtidigt som den starka befolkningsökningen till att arbetskraften ökar snabbt.  

TSLs månadsrapport visar flera tecken som bekräftar dessa signaler. TSL ser bland annat en lägre inströmning av deltagare jämfört med samma period föregående år. Detta samtidigt som andelen som fått arbete har ökat. Däremot kan vi se att deltagare som inte funnit ett arbete i genomsnitt har ökat tiden i arbetslöshet något. Genomsnittstiden befinner sig dock på en fortsatt, historiskt sett, låg nivå.

Avslutningsvis kan vi konstatera att andelen nöjda deltagare, fack och företag har stärkts vilket är mycket positivt.

Under mars beviljade TSL omställningsstöd för 1 942 personer, vilket är något färre än mars föregående år, då stöd beviljades till 2 547 personer. De senaste 12 månaderna har 19 930 personer beviljats stöd. Föregående 12 månader uppgick antalet personer till 21 489.

Mikaela Martinsson
mikaela.martinsson@tsl.se
0733-360 163

Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda arbetare till ett nytt jobb. TSL finansierar omställningsåtgärder åt företag och fack lokalt. Företag och fack väljer leverantörer av omställningstjänster och vi följer upp och utvärderar tjänsterna och resultaten. TSL startades 2004, cirka 100 000 företag är anslutna till TSL-systemet och drygt 900 000 arbetare omfattas.

Om oss

Trygghetsfonden TSL är Sveriges största nätverksorganisation för omställning. Varje år hjälper vi omkring 15 000 människor till ett nytt och oftast mer kvalificerat jobb. Vårt arbete innebär också att vi hjälper företagen att få tillgång till rätt kompetens. Vi grundades 2004 när LO och Svenskt Näringsliv slöt avtal om kollektivavtalad omställningsförsäkring. Omställning handlar om att hjälpa människor som blivit uppsagda till ett nytt jobb. Förmågan till effektiv omställning är också en förutsättning för att klara den strukturomvandling som pågår på den svenska arbetsmarknaden. Läs mer om omställning och TSL på www.tsl.se

Prenumerera

Dokument & länkar