Så blev 2015

TSL-systemet skapade ett stort mervärde under 2015! Andelen av deltagarna som fick ett jobb ökade med 5 procentenheter jämfört med 2014, samtidigt som nöjdheten ökade och antalet dagar deltagarna tillbringade i arbetslöshet minskade. Samtidigt blev inflödet något lägre än året innan och arbetslösheten minskar, vilket bådar gott inför 2016.

Under december beviljade TSL omställningsstöd för 1 710 personer, vilket är en minskning med 25 procent året innan då stöd beviljades till 2 292 personer. Under de senaste 12 månaderna har 17 242 personer beviljats stöd, vilket är 17 procent färre än föregående 12-månadersperiod då stöd beviljades för 20 827 personer.

Caroline Söder
caroline.soder@tsl.se
0722-10 11 01

Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda arbetare till ett nytt jobb. TSL finansierar omställningsåtgärder åt företag och fack lokalt. Företag och fack väljer leverantörer av omställningstjänster och vi följer upp och utvärderar tjänsterna och resultaten. TSL startades 2004, cirka 100 000 företag är anslutna till TSL-systemet och drygt 900 000 arbetare omfattas.

Om oss

Trygghetsfonden TSL är Sveriges största nätverksorganisation för omställning. Varje år hjälper vi omkring 15 000 människor till ett nytt och oftast mer kvalificerat jobb. Vårt arbete innebär också att vi hjälper företagen att få tillgång till rätt kompetens. Vi grundades 2004 när LO och Svenskt Näringsliv slöt avtal om kollektivavtalad omställningsförsäkring. Omställning handlar om att hjälpa människor som blivit uppsagda till ett nytt jobb. Förmågan till effektiv omställning är också en förutsättning för att klara den strukturomvandling som pågår på den svenska arbetsmarknaden. Läs mer om omställning och TSL på www.tsl.se

Prenumerera

Dokument & länkar