Så blev 2015

TSL-systemet skapade ett stort mervärde under 2015! Andelen av deltagarna som fick ett jobb ökade med 5 procentenheter jämfört med 2014, samtidigt som nöjdheten ökade och antalet dagar deltagarna tillbringade i arbetslöshet minskade. Samtidigt blev inflödet något lägre än året innan och arbetslösheten minskar, vilket bådar gott inför 2016.

Under december beviljade TSL omställningsstöd för 1 710 personer, vilket är en minskning med 25 procent året innan då stöd beviljades till 2 292 personer. Under de senaste 12 månaderna har 17 242 personer beviljats stöd, vilket är 17 procent färre än föregående 12-månadersperiod då stöd beviljades för 20 827 personer.

Caroline Söder
caroline.soder@tsl.se
0722-10 11 01

Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda arbetare till ett nytt jobb. TSL finansierar omställningsåtgärder åt företag och fack lokalt. Företag och fack väljer leverantörer av omställningstjänster och vi följer upp och utvärderar tjänsterna och resultaten. TSL startades 2004, cirka 100 000 företag är anslutna till TSL-systemet och drygt 900 000 arbetare omfattas.

Om oss

Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda arbetare till ett nytt jobb. TSL finansierar omställningsåtgärder åt företag och fack lokalt. Företag och fack väljer leverantörer av omställningstjänster och vi följer upp och utvärderar tjänsterna och resultaten. TSL startades 2004, cirka 100 000 företag är anslutna till TSL-systemet och drygt 900 000 arbetare omfattas. Läs mer på www.tsl.se.

Prenumerera

Dokument & länkar