TrygghetsVakten – nu störst i Sverige på avfuktning av krypgrunder

Fukt- och mögelskador i hus är ett stort och uppmärksammat problem. Det kan bland annat resultera i allergier, astma och andra ”sjuka-hus” syndrom. Flera av Sveriges stora hustillverkare väljer nu att installera TrygghetsVakten Krypgrund i sina hus för att garantera ett fullständigt fuktskydd.

Alla husgrunder kan få problem med fukt, vilket kan leda till mögelskador och dålig inomhusmiljö. Krypgrunden, som ofta drabbas av sommarkondens, kan nu bli helt fuktsäker. En ny svensk innovation från Göteborgsbaserade TrygghetsVakten Sverige AB råder bot på problemet. På bara några år har företagets produkt TrygghetsVakten Krypgrund etablerat sig som den ledande metoden att förebygga fuktskador i krypgrunder. Fördelarna är bland annat låg energiförbrukning och en robust konstruktion.

Flera stora hustillverkare väljer nu att installera TrygghetsVakten Krypgrund i sina nyproducerade hus.
- Med TrygghetsVakten Krypgrund skyddas husgrunderna från fuktskador. Samtidigt bevaras krypgrundens alla fördelar, till exempel radonsäkerheten. De största hustillverkarna har redan börjat bygga helt fuktsäkert och nu hoppas vi att fler följer efter så att alla får möjlighet att leva i friska hus, säger Patrik Lindqvist, marknadschef på TrygghetsVakten.

Fakta om krypgrund
En krypgrund bygger på att en ventilerad eller oventilerad luftficka skapas mellan markytan och bjälklaget. Luftfickan isolerar huset från markens kyla.

Fakta om TrygghetsVakten Krypgrund
TrygghetsVakten Krypgrund är en miljövänlig avfuktare som med hjälp av värme avfuktar kryp- och torpargrunder och skapar en säker miljö där mögel och röta inte trivs. Avfuktaren är enkel att installera, energisnål, ljudlös, underhållsfri och har en livslängd på 50 år.

Läs mer om fuktskador i den omfattande rapporten kring fuktskador i småhus från Boverket. Rapporten visar bland annat att 38 procent av alla svenska småhus har en fuktskada och en tredjedel av dessa skapar en farlig inomhusmiljö på grund av mögeldoft.

För mer information, kontakta
Patrik Lindqvist, marknadschef, TrygghetsVakten Sverige AB
Telefon 031-760 2001, patrik@trygghetsvakten.se

TrygghetsVakten är en serie energisnåla och underhållsfria avfuktare framtagna för att skydda hus från fukt, mögel och radon. Innovationsföretaget startades i Göteborg 2001 och finns idag på den svenska, norska och finska marknaden. Kunderna är villaägare,”gör-det-självare”, hustillverkare och byggentreprenörer, såsom Älvsbyhus, Smålandsvillan, PEAB, Sidensjöhus, NCC och Muurametalot.

Media

Media

Dokument & länkar