Ny handbok ska göra elever till medieexperter

Statens medieråd och Mediekompass lanserar lärarmaterial och diskussionsforum om medier inför skolstarten

Den 1 juli infördes den nya läroplanen Lgr 11, där medier har en framskjuten plats. Nu ger Mediekompass och Statens medieråd ut en handbok med förslag på hur lärare kan använda medier i undervisningen – och samtidigt stärka elevernas digitala kompetens. Publiceringen sker samtidigt med lanseringen av Statens medieråds nya digitala diskussionsforum som ska fungera som en mötesplats för alla som arbetar med, eller intresserar sig för barns och ungas medieanvändning.

– Handboken är en samling konkreta lektionsupplägg som gör det lättare att ta upp komplexa men intressanta frågor, säger Ulrika K Engström, verksamhetsledare för Mediekompass.

Handboken ”Expert på medier – digital kompetens i Lgr 11” utgår från den nya kursplanen i samhällskunskap i årskurs 9. Boken handlar om mediers roll i en demokrati, källkritik och de frågor som uppkommer när vi själva är publicister i sociala medier. Den tar också upp diskussioner om genus och normkritik. Boken avslutas med ett test med kniviga frågor om medier.

Forum.statensmedierad.se är en internetresurs för diskussioner kring medieinnehåll, pedagogik, arbete med att stärka barns och ungdomars roll som medvetna mediekonsumenter – analys, tolkning och källkritik – samt kring ungdomars kreativitet som medieproducenter. Forumet är till för lärare, mediepedagoger, bibliotekarier, fritidsledare, forskare och andra intresserade. Från starten finns en särskild avdelning för diskussioner om handboken och om mediernas roll i Lgr 11.

– Det här är ett viktigt led i vårt uppdrag att stärka barn och unga i deras medieanvändning, säger Ulf Dalquist, forskningsansvarig vid Statens medieråd.  

Handboken finns att ladda ner kostnadsfritt på www.mediekompass.se eller www.statensmedierad.se. Vem som helst kan läsa, eller efter gratis registrering publicera inlägg, på Forum.statensmedierad.se.

Frågor om handboken: Ulrika K Engström, verksamhetsledare Mediekompass, tel: 076 527 46 34, e-post: ulrika.k.engstrom@tu.se, Frågor om diskussionsforumet: Ulf Dalquist,forskningsansvarig, Statens medieråd, tel: 08-545 160 93, ud@statensmedierad.se. Se även forum.statensmedierad.se.

Mediekompass (tidigare Tidningen i Skolan) är en icke-kommersiell och opolitisk verksamhet som har till uppgift att hjälpa skolan med undervisning om och med dagstidningar och andra medier. Bakom Mediekompass står TU (Tidningsutgivarna). Mer information:
www.mediekompass.se

Statens medieråd har i uppdrag att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Medieutvecklingen ska följas och myndigheten fastställer också åldersgränser för biograffilm som är avsedd att visas för barn under 15 år. Statens medieråd driver även kampanjen Det unga internet, med stöd från EU:s Safer Internet Programme. Mer information:
www.statensmedierad.se.

Om oss

TU - Medier i Sverige är mediehusens branschorganisation. Vi arbetar för fria och konkurrenskraftiga medier för ett öppet och demokratiskt samhälle. TU:s medlemsföretag ger ut morgon- och kvällstidningar samt gratistidningar, driver tv- och radiostationer, webbsajter, medieutvecklingsföretag m m. Våra sajter: www.tu.se, www.dagspress.se Swedish Media Publishers' Association - safeguards the independence and reputation of the press and media, the public's right to information, and the constitutionally guaranteed freedom of expression and the press;- helps strengthen its members' position as advertising and information media;- promotes its members' common interests in issues surrounding the industry; and- represents its members in issues of common interest vis-à-vis the government, authorities and other organizations, as well as in international contexts.