Pressinbjudan TU på Meg12: Kan EU rädda framtidens medier?

I en tid när Europa genomlider en kraftig ekonomisk kris, står dess mediehus också inför sin största utmaning någonsin. Nya aktörer på nya plattformar tävlar om både läsare och annonsörer. Hur ska europeiska medier förhålla sig till de nya förutsättningarna? Vilka är de bästa sätten att komma stärkt ur den stenhårda konkurrensen?

De europeiska medieorganisationerna arbetar just nu med att lyfta frågan om hur EU kan vara delaktig i att stärka medierna som en stark näring i framtiden och samtidigt ge bästa förutsättningar för medierna att fortsätta sitt demokratiska uppdrag.

På Meg12 den 9 mars klockan 14-14.45 håller därför TU/Tidningsutgivarna ett seminarium under rubriken Medierna i framtidens Europa. Där ställer vi frågan om hur medierna tillsammans kan utveckla medienäringen i Europa - det granskande uppdraget förutsätter ju livskraftiga medieföretag. På vilket sätt kan ett mer strategiskt förhållningssätt till forskning och utveckling ge näring åt nya affärsmodeller? Vilka produkter och tjänster attraherar både läsare och annonsörer i framtiden?

Medverkar gör:
Marcel Boulogne, Head of Sector ”Implementation of Regulatory Policy” at the European Commission, DG Infosoc & Media
Francine Cunningham, vd ENPA (European Newspaper Publishers Association)
Tomas Brunegård, vd Stampen och vice ordförande i WAN-IFRA
Oscar Westlund, fil.dr, medie- och kommunikationsvetenskap, JMG

Moderator: Erica Bjerström, utrikeskorrespondent med fokus på Europa

Mer om Meg
Meg12 är Sveriges nya mediemässa i Göteborg. En ny mötesplats som sätter fokus på innehållet, tekniken och nyttan – utan att begränsa sig till en enda bransch. Tidningsutgivarna är tillsammans med Medieakademin och Bok&Bibliotek initiativtagare till Meg.
Läs mer på www.meg.se

För ytterligare information kontakta
Anna-kari Modin, ansvarig för kompetens- och forskningsfrågor på TU, 08-692 46 67, anna-kari.modin@tu.se

TU är en branschorganisation som arbetar för fria och konkurrenskraftiga medier för ett öppet och demokratiskt samhälle.

Taggar:

Om oss

TU - Medier i Sverige är mediehusens branschorganisation. Vi arbetar för fria och konkurrenskraftiga medier för ett öppet och demokratiskt samhälle. TU:s medlemsföretag ger ut morgon- och kvällstidningar samt gratistidningar, driver tv- och radiostationer, webbsajter, medieutvecklingsföretag m m. Våra sajter: www.tu.se, www.dagspress.se Swedish Media Publishers' Association - safeguards the independence and reputation of the press and media, the public's right to information, and the constitutionally guaranteed freedom of expression and the press;- helps strengthen its members' position as advertising and information media;- promotes its members' common interests in issues surrounding the industry; and- represents its members in issues of common interest vis-à-vis the government, authorities and other organizations, as well as in international contexts.