TU kritiserar regeringens fotoförbudslag

TU riktar i dag skarp kritik mot det förslag till förbud mot kränkande fotografering som regeringen lagt fram i en lagrådsremiss.

- Förslaget är principvidrigt och rättsosäkert med den betydande oförutsebarhet, som det innebär för den enskilde fotografen att från den ena till den andra situationen avgöra om en viss fotografering är ”försvarlig” eller inte, säger TU:s chefsjurist Per Hultengård.

- Det må vara att avsikten i första hand inte är att förbudet ska träffa massmediernas bildjournalistik utan annan kränkande fotografering – och där är en kriminalisering befogad -  men förslaget slår brett och träffar över hela fältet.

- Den mest påtagliga effekten av fotoförbudet kommer inte att bli att en massa fotografer kommer att åtalas, utan att fotografier som dokumenterar situationer där det finns ett samhällsintresse av att de tas inte kommer att tas.

- Det hade gått att avgränsa fotoförbudet, så att yttrande- och informationsfriheten inte skulle ha drabbats. Det är därför anmärkningsvärt att regeringen inte velat ta till sig av kritiken, säger Per Hultengård.

Vid frågor kontakta:
Per Hultengård, 070-815 75 29, per.hultengard@tu.se

TU är en branschorganisation som arbetar för fria och konkurrenskraftiga medier för ett öppet och demokratiskt samhälle.

Taggar:

Om oss

TU - Medier i Sverige är mediehusens branschorganisation. Vi arbetar för fria och konkurrenskraftiga medier för ett öppet och demokratiskt samhälle. TU:s medlemsföretag ger ut morgon- och kvällstidningar samt gratistidningar, driver tv- och radiostationer, webbsajter, medieutvecklingsföretag m m. Våra sajter: www.tu.se, www.dagspress.se Swedish Media Publishers' Association - safeguards the independence and reputation of the press and media, the public's right to information, and the constitutionally guaranteed freedom of expression and the press;- helps strengthen its members' position as advertising and information media;- promotes its members' common interests in issues surrounding the industry; and- represents its members in issues of common interest vis-à-vis the government, authorities and other organizations, as well as in international contexts.