Charterpengar till rent vatten och träd

Hundratusentals kronor i årligt stöd:

Fritidsresor inleder två nya, långsiktiga samarbeten med organisationerna Plan Vivo och WaterAid.
Båda organisationerna får under tolv månader stöd genom researrangörens unika bidragslösning 5+5:-
Dessutom får organisationerna 100 000 kronor var som ett startskott för samarbetena.

5+5:- innebär att för varje femma som kunderna bidrar med - så lägger Fritidsresor lika mycket. Hur mycket det blir i slutänden beror på hur mycket som kunderna bidrar med.

Sedan 2008 har 5+5:- gett över åtta miljoner kronor till organisationen Atmosfairs klimatprojekt.
När samarbetsavtalet med Atmosfair löpte ut ville Fritidsresor fortsätta med 5+5:- och samtidigt fördela pengarna till fler mottagare.

- Klimatbidragssamarbetet mellan företag och kunder har varit en succé från start och engagemanget stort liksom resultatet - trots den lilla summan fem kronor, säger Jim Hofverberg på Fritidsresors informationsavdelning

Ingen annan researrangör i Norden har ett liknande upplägg som Fritidsresors 5+5:-.

Plan Vivo kontrollerar och certifierar trädplanteringsprojekt som skapar arbetstillfällen i bland annat Uganda, Tanzania, Mexiko, Nicaragua och Mosambique. Samtidigt bidrar träden som planteras till en kontrollerad och certifierad koldioxidminskning i atmosfären. Alla femmor som betalas in av företagets kunder går oavkortat till projekten inom ramen för Plan Vivo.

Organisationen WaterAid arbetar med vatten- sanitet- och hygienfrågor i 17 länder, bland annat Etiopien, Mali och Bangladesh. Även WaterAid arbetar lokalt i länderna för att göra människorna själva delaktiga i lösningarna på problemen. Det bidrar inte bara till rent vatten - utan skapar jobb och sysselsättning samt bidrar till lokal kunskapsutveckling. Till WaterAid går hälften av researrangörens kundmatchande femmor. Den andra halvan ska gå till ytterligare nya samarbetspartners.

- Vatten ger liv, säger generalsekreterare Per Stenbeck och fortsätter; Vi är glada och tacksamma att Fritidsresor med sina resenärer valt att stödja WaterAids arbete för en värld där var och en har tillgång till rent vatten och sanitet.

Fakta
www.planvivo.org
www.wateraid.se


För mer information och foto:
Jim Hofverberg
Fritidsresors informationsavdelning

Phone:     +46 (0)8 720 72 78
Mobile: +46 (0)739 88 84 79

Taggar:

Om oss

TUI Nordic är med en marknadsandel på 20 procent den största aktören på den nordiska resemarknaden. Koncernen etablerades 1961 och erbjuder paketresor, flyg och kryssningar. Några av de populäraste resmålen är Kanarieöarna, Thailand och Turkiet. TUI Nordic består av TUI i Sverige, Danmark, Norge och Finland samt Nazar, WonderCruises och flygbolaget TUIfly. Koncernen ingår sedan 2000 i den världsledande resekoncernen TUI Group, världens ledande turistkoncern med verksamhet i omkring 180 destinationer världen över.