Goda resultat i samverkansoperation

Under onsdagskvällen genomförde Tullverket och en rad andra brottsbekämpande myndigheter en av de största myndighetsgemensamma kontrolloperationerna i södra Sverige – operation Total.
– Varje myndighet har sin specifika roll och sina befogenheter, och vi är starkast när vi arbetar tillsammans, säger insatsledare Gürsu Öncü.

Sex myndigheter genomförde under onsdagskvällen en kontrolloperation på flertal ställen i Helsingborg med syfte att kontrollera brott som smuggling, narkotikabrott, punkskattebrott och rattonykterhet. Operationen var också en del i arbetet med att stärka samarbetet mellan myndigheterna.

Under kvällen kontrollerades 590 personbilar, 69 lastbilar, 650 individer, det gjordes 23 kroppsvisitationer, 444 utandningskontroller, 3 utmätningar och 3 husrannsakningar. Kontrollerna resulterade i 3 frihetsberövade, 7 misstänkta för smugglingsbrott, 2 narkotikabrott, 6 rattfylleriärenden varav 4 under påverkan av narkotika samt en stor mängd trafikbrott som till exempel överlast, kör och vilotid, olovliga körningar och vårdslöshet i trafik. Under kvällen var det även två smitningar från kontroll.

– Vi är nöjda med operationen som inte bara är viktig för vad vi får i form av uppdagade brott utan också i förebyggande syfte, säger Gürsu Öncü. Det är tredje gången vi genomför den här typen av samverkansoperation och vi visar allmänheten hur effektiva vi är när vi samarbetar.

Sammanlagt deltog 94 tjänstemän, varav 44 från Tullverket, i operationen. På plats fanns också förundersökningsledare, analytiker och grupper som var redo att snabbt kunna göra husrannsakan om så skulle behövas. Myndigheterna som deltog var: Tullverket, Kustbevakningen, Försäkringskassan, Polisen, Skatteverket, Kronofogden och Åklagarmyndigheten.

Myndigheterna utför tillsammans följande kontroller:

  • Tullkontroll
  • Poliskontroll
  • Rattonykterhetskontroll
  • Lastsäkringskontroll
  • Stöldgodskontroll
  • Kontroll av farligt gods
  • Punktskattekontroll
  • Trafikkontroll

För mer information kontakta: Tullverkets presstjänst, 0771 450 590 eller pressekreterare, Sofia Hellqvist, 08-456 51 90

Om oss

Tullverket är en statlig myndighet som kontrollerar flödet av varor in och ut ur Sverige, bidrar till ett säkert samhälle och konkurrensneutral handel. Vi förenklar den legala handeln och förhindrar den illegala genom att erbjuda smidiga tullrutiner för utrikeshandeln, en enkel gränspassage för resande och ett effektivt gränsskydd. Vårt uppdrag kommer från Sveriges riksdag och regering. Tullverket grundades 1636 och har i dag cirka 2 000 anställda.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar