Minskad handel med piratkopior

​Tullverkets ingripanden av varumärkesförfalskade och piratkopierade varor under 2009 har minskat något jämfört med 2008. Under 2009 gjorde Tullverket 507 ingripanden, jämfört med 693 året dessförinnan. Det är ett trendbrott mot antalet ingripanden 2008 då antalet ingripanden tredubblades jämfört med året dessförinnan. EU:s statistik för 2009, som presenteras idag, visar motsvarande trend för övriga 26 medlemsstater inom EU.

Totalt stoppade Tullverket nästan 420.000 förfalskade varor under 2009 till ett marknadsvärde av över 42,1 miljoner kronor, jämfört med cirka 500.000 varor motsvarande 50 miljoner kronor under 2008. De varor som stoppades var bland annat hushållsprodukter, konfektion, elektronik, skor och leksaker. 

Totalt stoppades 118 miljoner förfalskade varor av EU:s tullmyndigheter. De varor som stoppades var bland annat elektronik, konfektion, hushållsprodukter, livsmedel, drycker och leksaker. Bland ursprungsländer för kopiorna utmärker sig Kina (64 procent), Förenade Arabemiraten och Egypten. 

Produkter som utgör en fara för konsumenternas hälsa – till exempel leksaker, hårvårdsprodukter, hushållsapparater och läkemedel –  utgör hela 18 procent av EU:s totala ingripanden.  

Innehavare av en immateriell rättighet, till exempel ett varumärke, upphovsrätt, mönsterrätt eller patent kan ansöka hos Tullverket om ingripande. Läs mer om Tullverkets arbete för att motverka varumärkesintrång:
http://www.tullverket.se/download/18.4ab1598c11632f3ba9280005502/f%C3%B6rfalskade+varor%2C+vad+inneb%C3%A4r+det+att+k%C3%B6pa+tv101.92.pdf 

Länk till EU-kommissionens rapport: http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/statistics/index_en.htm

För ytterligare information kontakta:
Per Holgersson, nationell specialist, tfn. 08-456 65 39  eller                                      
Tullverkets presstjänst, tfn 0771-450 590

Om oss

Tullverket är en statlig myndighet som kontrollerar flödet av varor in och ut ur Sverige, bidrar till ett säkert samhälle och konkurrensneutral handel. Vi förenklar den legala handeln och förhindrar den illegala genom att erbjuda smidiga tullrutiner för utrikeshandeln, en enkel gränspassage för resande och ett effektivt gränsskydd. Vårt uppdrag kommer från Sveriges riksdag och regering. Tullverket grundades 1636 och har i dag cirka 2 000 anställda.

Prenumerera

Dokument & länkar