Tullverket kommenterar avtalet med Försvarsmakten uppmärksammat i SVTs Uppdrag Granskning

Med anledning av att Uppdrag Granskning tisdagen den 30 november beskrivit ett samarbetsavtal mellan Tullverket och Försvarsmakten rörande import av material till försvaret önskar Tullverket lämna följande information.

-Möjligheterna för Tullverket att berätta om det aktuella avtalet är starkt begränsat med tanke på sekretessen i avtalet. Tullverket kan dock bekräfta att det finns ett sådant avtal och att det bygger på muntlig anmälning av införsel av gods vilken är en av flera möjliga sätt att fullgöra en anmälningsplikt. Den införsel som skett med hänvisning till avtalet har alltså varit korrekt och inte inneburit någon smuggling, säger Tullverkets generaldirektör Göran Ekström Försvarsmakten har med anledning av uppgifterna i Uppdrag Granskning garanterat att myndigheten inte haft något militärt material ombord på fartyget Estonia natten då det förliste. Tullverket kan i anslutning till detta bekräfta att det inte heller kommit in någon anmälan från Försvarsmakten om införsel av material vid detta aktuella tillfälle. Avtalets användning vid andra tidpunkter kan Tullverket av sekretessskäl inte kommentera. Tidigare genomgång från Tullverkets sida baserad på den information verket haft tillgänglig har inte givit tullen anledning att misstänka någon onormal last ur tullhänseende på Estonia vid olyckstillfället. För kontakt i ärendet: Göran Ekström; Tullverkets generaldirektör, 070-531 99 55 Sven-Peter Ohlsson; ställföreträdande brottsbekämpningschef, 070-636 95 86

Om oss

Tullverket är en statlig myndighet som kontrollerar flödet av varor in och ut ur Sverige, bidrar till ett säkert samhälle och konkurrensneutral handel. Vi förenklar den legala handeln och förhindrar den illegala genom att erbjuda smidiga tullrutiner för utrikeshandeln, en enkel gränspassage för resande och ett effektivt gränsskydd. Vårt uppdrag kommer från Sveriges riksdag och regering. Tullverket grundades 1636 och har i dag cirka 2 000 anställda.

Prenumerera

Dokument & länkar