Tullverket stoppade över 2 400 narkotikaklassade tabletter

Tullverket hittade över 2 400 narkotikaklassade tabletter som låg gömda i en personbil. I dag åtalas två personer på 35 och 23 år vid Stockholms tingsrätt för grov narkotikasmuggling.

I början av september i år kom en personbil med färjan från Åbo i Finland till Tegelviken i Stockholm. I Tegelviken blev tulltjänstemännen misstänksamma och beslutade sig för att ta ut fordonet för kontroll.

Tullverket upptäckte 2 457 Subutex-tabletter som låg väl dolda under bilens baksäte. Tabletterna var ihoptejpade i arton buntar och packade i kartonger. På tablettkartorna framgick det att tabletternas ursprung var Frankrike.

Tullverket grep de båda personerna och beslagtog de narkotikaklassade tabletterna.

Första beslaget från Finland
Det är relativt ovanligt att vi gör beslag av Subutex i Stockholm och vi har aldrig tidigare gjort ett beslag där preparatet har kommit från Finland till Sverige, säger Stefan Granath, chef för tullkriminalenheten i Stockholm.

Med hänsyn till den stora mängden var tabletterna troligtvis tänkta att säljas vidare. Tullverket gör traditionellt beslag i södra Sverige och beslagen består ofta av tabletter som är tänkta för den finländska marknaden, säger Stefan Granath.

Omfattande smuggling från Frankrike
Subutex är ett narkotikaklassat läkemedel som främst används för avvänjning av ett opiatberoende.

Polismyndigheten i Frankrike har gjort en kartläggning av Subutexhandeln i Frankrike. Den visar att smugglingen är omfattande och välorganiserad. I kartläggningen framgår även att Sverige egentligen bara är ett transitland för Subutex och att slutdestinationen ofta är Finland.

Riskerar flera år i fängelse
Värdet av narkotikan i missbrukarledet uppgår till mellan cirka 850 000 och 1 500 000 kronor i Sverige och betydligt mer i Finland. Vid en fällande dom riskerar de misstänkta flera års fängelse.

Tullverket beslagtog totalt 714 818 stycken narkotikaklassade tabletter under 2015.

För mer information och bilder kontakta: Tullverkets presstjänst, 0771 450 590

Taggar:

Om oss

Tullverket är en statlig myndighet som kontrollerar flödet av varor in och ut ur Sverige, bidrar till ett säkert samhälle och konkurrensneutral handel. Vi förenklar den legala handeln och förhindrar den illegala genom att erbjuda smidiga tullrutiner för utrikeshandeln, en enkel gränspassage för resande och ett effektivt gränsskydd. Vårt uppdrag kommer från Sveriges riksdag och regering. Tullverket grundades 1636 och har i dag cirka 2 000 anställda.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar