Tundra Fonder på export till Finland

Tundra Fonder har börjat sälja sina fonder på den finska marknaden. Det relativt nystartade fondbolaget Tundra Fonder har efter fyra månader startat tre fonder. Nu exporterar Tundra Fonder sin framgång till Finland.

Tundra Fonder drog igång sin verksamhet i oktober 2011. Från start fanns Tundra Rysslandsfond och Tundra Pakistanfond. Sedan en dryg månad finns även den nystartade fonden Tundra Agri & Food med inriktning mot livsmedelsförsörjning i tillväxtmarknader. Tundra Fonders Rysslandsfond har slagit alla konkurrenters Rysslandsfonder från sista oktober till dags datum. Tundra Pakistan är upp 20% i år och tillhör därmed de bättre asienfonderna sedan årsskiftet.

Nu exporterar Tundra Fonder sina framgångar till Finland. Efterfrågan på fonderna har varit god och Tundra Fonder har redan två distributörer i Finland. Det är Nordnet och Eufex – en plattform med flera olika distributörer och fond i fondförvaltare på den finländska marknaden.

- Det känns både roligt och tillfredsställande att vi redan efter fyra månader har en så stark efterfrågan på våra fonder att vi kan exportera våra tjänster till Finland, säger Mattias Martinsson, VD på Tundra Fonder.

- Vi har märkt ett stort intresse för tillväxtmarknader i Finland och speciellt för den ryska marknaden, fortsätter Johan Elmquist

Tundras fonder kan köpas genom flertalet av Sveriges ledande banker och fondkommissionärer och på de ledande fondplattformarna. För ytterligare information gå in på fondbolagets hemsida www.tundrafonder.se.

Mattias Martinsson Telefon: 070 823 98 58  mattias.martinsson@tundrafonder.se

Johan Elmquist         Telefon: 070 339 05 50   johan.elmquist@tundrafonder.se

Tundra Fonder är en oberoende fondförvaltare specialiserad på tillväxtmarknader. Vi investerar i bolag då de ännu är okända, otillgängliga eller icke transparenta för den stora massan av vanliga fondförvaltare, men desto mer spännande och intressanta som investeringar.
Läs mer på: www.tundrafonder.se

Om oss

Tundra Fonder är en oberoende fondförvaltare specialiserad på tillväxtmarknader. Vi investerar i bolag då de ännu är okända, otillgängliga eller icke transparenta för den stora massan av vanliga fondförvaltare, men desto mer spännande och intressanta som investeringar.Läs mer på: www.tundrafonder.se

Prenumerera

Dokument & länkar