Bohuslän populärt bland utländska gäster

Foto: Jonas Ingman

Septembers statistik från Tillväxtverket/SCB visar att turismen ökar mest i Västsverige. Under årets första nio månader ökar antalet gästnätter på hotell, vandrarhem och stugbyar med 4,4 %, vilket kan jämföras med Sverigesnittet på 1,3%.

Mest ökar de utländska gästnätterna och allra mest i Bohuslän.
Totalt till och med september månad redovisades 2,2 miljoner gästnätter i Bohuslän, varav 821 tusen på hotell, stugbyar och vandrarhem och 1,4 miljoner gästnätter på camping. Utvecklingen på hotell, vandrarhem och stugbyar ligger på +8% i Bohuslän (jämfört med +4,4% för länet).

I september var tillväxten av utländska gästnätter i Bohuslän ännu högre, med en ökning på +28%. Totalt under året har de utländska gästnätterna i Bohuslän ökat med 18% på hotell, stugbyar och vandrarhem och exportandelen ligger nu på 29%, vilket är högst i länet.

Bland de utländska gästerna ökade de norska mest volymmässigt (30 000 fler övernattningar i år än tom september 2012), vilket är en tillväxt på 20%. Men även andra nationaliteter gillar Bohuslän, både från Europa och långväga marknader. Brittiska gästnätter i Bohuslän har ökat med 54%, franska med 24% och spanska med 28%. Övernattningarna från USA gick upp 47%. Tillväxten på den svenska marknaden har hittills också varit positiv (+4%).

Lotta Nibell-Keating, tf VD Västsvenska Turistrådet kommenterar ökningen; - Den utländska ökningen i september stärker vår tro på utvalda internationella marknader. Genomslaget i vårt internationella pressarbete är större än någonsin med besök och artiklar från några av världens mest renommerade tidskrifter. Parallellt har arbetet inom projektet Bohuslän på Export – i Sverige och Utlandet tagit fart där fokus bland annat ligger på att utveckla konkurrenskraftiga produkter och upplevelser utifrån marknadsefterfrågan. Resultatet är att alltfler internationella researrangörer satsar på Västsverige, vilket ger fantastiska marknadsföringseffekter och möjligheter.

Taggar:

Om oss

Turistrådet Västsverige är regionens helägda bolag för besöksnäringsfrågor och ska genom sin verksamhet bidra till näringslivets hållbara utveckling och marknadsföring av Västsverige som destination. Några av verksamhetens viktigaste uppgifter är att utveckla turismprodukter och genomföra kampanjer i syfte att locka fler besökare till destinationen, samt att driva Västsverige.com - den officiella webbplatsen för information om det turistiska utbudet i Västsverige.