Turismen 2012: Krisen i Europa slår mot turismen i Sverige

Totalt genomfördes 52,8 miljoner kommersiella övernattningar i Sverige under 2012, som var en ökning med 0,4 procent från 2011. Skälet till att ökningen inte blev större var oron i Europa med hårda besparingar och en svag arbetsmarknad. Med undantag för Schweiz, Irland och Turkiet minskade övernattningarna från samtliga länder i Väst- och Sydeuropa under 2012.
 
För tredje året i rad ökade däremot de långväga besökarna. Från Kina ökade övernattningarna med 11,2 procent och från USA med 6,6 procent. Även Japan ökade, men passerades av Indien som, med en ökning på drygt 40 procent, blev den tredje största utom-europeiska marknaden under 2012. Totalt ökade övernattningarna från de långväga marknaderna med 5,8 procent. 
 
Logiintäkterna på hotell, stugbyar och vandrarhem fortsatte att öka till totalt 19,4 miljarder kronor eller med 0,8 procent under 2012. Störst ökning hade Västra Götaland där intäkterna ökade med 95 miljoner kronor, följt av Norrbotten som ökade med 46 miljoner kronor. Procentuellt var det Västernorrland som ökade mest, plus 7,6 procent. På hotellen ökade antalet sålda rum med drygt en procent, men den genomsnittliga logiintäkten per disponibelt rum låg kvar på ungefär samma nivå som under 2011.
 
Campingen i Västsverige minskade med 8,9 procent till 2 667 416 gästnätter, vilket var väntat efter den ostadiga sommaren. Glädjande ökade antalet gästnätter på hotell, vandrarhem och stugbyar med 3,5 procent (5 360 294 gästnätter). Totalt innebär det att Västra Götalands län ökade 0,2 procent under 2012. - Att i stark konkurrens lyckas hålla en stor volym och samtidigt öka intäkterna är väldigt positivt säger Gunilla Mitchell, VD Västsvenska Turistrådet.

Ytterligare information:
Peter Terpstra, turismanalytiker, 070-723 28 11

Bilden är tagen av Jonas Ingman.

Tillväxtverket är en nationell myndighet. Myndigheten ansvarar för den officiella turiststatistiken och sprider kunskap om turismens utveckling i Sverige. Tillväxtverket är också ansvarig myndighet för turism och besöksnäringsfrågor och utvecklar näringspolitiska insatser för främjande av turistföretagande och entreprenörskap.

Taggar:

Om oss

Turistrådet Västsverige är regionens helägda bolag för besöksnäringsfrågor och ska genom sin verksamhet bidra till näringslivets hållbara utveckling och marknadsföring av Västsverige som destination. Några av verksamhetens viktigaste uppgifter är att utveckla turismprodukter och genomföra kampanjer i syfte att locka fler besökare till destinationen, samt att driva Västsverige.com - den officiella webbplatsen för information om det turistiska utbudet i Västsverige.