Auktionens minkförsäljning inleddes under kinesernas ledning

De kinesiska kunderna angav takten då minkförsäljningen inleddes vid Turkistuottajat Oyj:s internationella auktion i dag. Dagens utbud på 460.000 safir-, silverblue- och black cross-mutationsminkskinn såldes till 100 procent. Jämfört med noteringarna från mars steg europriserna med i medeltal 10 procent och priset på Saga®- black cross-minkskinn steg med rentav 20 procent. Utbuden omfattade även skinn av sämre kvalitet. Dagens dyraste minkskinntyp var grå safir, som de finska farmarna har specialiserat sig på. Prisskillnaderna mellan till täckhåren kort- och långhåriga skinn inom samma kvalitets- och storleksklass var fortfarande stora till fördel för de korthåriga skinnen. De kinesiska kunderna var de största köparna, mindre mängder såldes till Ryssland och Europa. Detaljerade prisuppgifter på bolagets websidor www.ffs.fi. Auktionen fortsätter i morgon lördag då olika mutationsminkskinn bjuds ut. Nästan 500 internationella köpare deltar i auktionen. Tilläggsinformation: Informations- och samhällsansvarsdirektör Päivi Mononen-Mikkilä, tel. 050 5120 322 TURKISTUOTTAJAT OYJ

Om oss

Turkistuottajat Oyj är ett internationellt skinnauktionsbolag vars främsta uppgift är att förmedla pälsskinn vid auktioner. Våra kunder består av både pälsfarmare och andra skinnleverantörer och internationella skinnköpare, förmedlare, tillverkare samt mode- och textilföretag.

Prenumerera