Blårävpriset på stigande - kineserna dominerade blårävhandeln

Blårävmarknaderna visade tecken på återhämtning vid Turkistuottajat Oyj:s internationella auktion i dag. Utbudet på knappt 340.000 Saga®- blårävskinn såldes till så gott som 100 procent och europriset steg med 10-20 procent jämfört med noteringarna vid bolaget marsauktion. Kineserna dominerade handeln med blåräv, och medelpriset på hela utbudet var 44 euro. Enligt Turkistuottajat Oyj:s verkställande direktör Pirkko Rantanen-Kervinen visade handeln under auktionen att marknaderna litar på att efterfrågan på de ryska detaljhandelsmarknaderna återhämtar sig. Ett bevis på detta var att de turkiska köparna inledde sina blårävinköp och mindre mängder såldes även direkt till Ryssland. Suget från de ryska marknaderna behövs för att stabilisera blårävpriserna på en nivå som även är tillfredsställande för producenterna. Det nuvarande priset understiger fortfarande produktionskostnaderna. - Kinesernas intresse för högklassiga Saga®- blårävskinn verkar återhämta sig samtidigt som deras egen blårävproduktion har minskat klart. - Det fördelaktiga råvarupriset och framför allt den finsk-norska marknadsföringsorganisationen Sagas satsningar på produktutveckling har burit frukt. De nya teknikerna har lockat modeskaparna att pröva materialet på nya fräscha sätt, och blåräven är tillbaka i modebilden. På onsdagen bjöds även ut ca 40.000 finnsjubbskinn av vilka 75 procent såldes till medelpriset 29 euro, vilket är en aning högre jämfört med nivån vid föregående auktion. Utbudet innehöll en betydande mängd skinn av mindre storlekar. Vid auktionen bjöds även ut ca 50.000 blue shadow-rävskinn, en blårävmutation, av vilka 88 procent såldes till medelpriset 44 euro, vilket är drygt 10 procent högre jämfört med noteringen i mars. Auktionen fortsätter i morgon torsdag då utbuden omfattar 80.000 silverräv-, 120.000 blue frost- och 15.000 shadow blue frost-rävskinn. Tilläggsinformation: Informations- och samhällsansvarsdirektör Päivi Mononen-Mikkilä, tel. 050 5120 322 TURKISTUOTTAJAT OYJ

Om oss

Turkistuottajat Oyj är ett internationellt skinnauktionsbolag vars främsta uppgift är att förmedla pälsskinn vid auktioner. Våra kunder består av både pälsfarmare och andra skinnleverantörer och internationella skinnköpare, förmedlare, tillverkare samt mode- och textilföretag.

Prenumerera