Kineserna satte fart på pälsauktionen

Till skillnad från många andra av dagens exportbranscher så förlöpte försäljningen livligt vid Turkistuottajat Oyj:s sju dagar långa auktion som avslutades i dag. Auktionen var den sista för räkenskapsperioden som inleddes den 1.9.2008. Nästan hela skinnutbudet såldes till stigande priser. De kinesiska kundernas överlägsenhet var iögonfallande, men det fanns även indikationer på att marknaderna i Ryssland återhämtar sig. Värdet på auktionsförsäljningen var 90 miljoner euro och 550 köpare deltog, varav nästan 300 kineser. Under avslutningsdagen bjöds ut 700.000 Saga Scanglow®- minkskinn, och nästan hela utbudet såldes. Medelpriset på skinnen av normal kvalitet steg med 5-10 procent jämfört med föregående internationella noteringar. Av de 2,5 miljoner Saga®- minkskinn som bjöds ut vid auktionen var 1,5 miljoner av normal kvalitet. Medelpriset på skinnen av normal kvalitet var 26,89 euro (hanskinn) och 18,84 euro (honskinn). Det förekom betydande prisskillnader de olika kvaliteterna emellan. Prisnivån på minkskinnen steg med 5-10 procent jämfört med föregående internationella noteringar. I början av auktionen bjöds ut 650.000 Saga®- rävskinn, varav 87 procent såldes. Medelpriset på alla sålda rävskinn var 45,32 euro. Medelpriset på blårävskinn, den finska rävproduktionens stöttepelare, steg något, men prisnivån är fortfarande otillfredsställande. Den inledande auktionen för Turkistuottajat Oyj:s nästa räkenskapsperiod som inleds den 1.9.2009 ordnas den 22 -25.9.2009. Tilläggsinformation: Informations- och samhällsansvarsdirektör Päivi Mononen-Mikkilä, tel. 050 5120 322. TURKISTUOTTAJAT OYJ

Om oss

Turkistuottajat Oyj är ett internationellt skinnauktionsbolag vars främsta uppgift är att förmedla pälsskinn vid auktioner. Våra kunder består av både pälsfarmare och andra skinnleverantörer och internationella skinnköpare, förmedlare, tillverkare samt mode- och textilföretag.

Prenumerera