Sju dagar lång pälsauktion inleds i Vanda tisdagen den 2.6.2009

Sju dagar lång pälsauktion inleds i Vanda tisdagen den 2.6.2009 Den sista auktionen för Turkistuottajat Oyj:s räkenskapsperiod som avslutas den 31.8.2009 inleds i morgon tisdagen den 2.6.2009 vid Fur Center i Vanda och avslutas måndagen den 8.6.2009. Vid auktionen bjuds ut 2,5 miljoner SAGA®-mink- och 650.000 SAGA®-rävskinn. Nästan 400 köpare från samtliga marknadsområden förväntas delta i auktionen. På tisdagen inleds auktionen med försäljning av SAGA®-mutationsräv- och karakul-lammskinn. På onsdagen står finnsjubb- och blårävskinnen i tur och på torsdagen bjuds ut silverräv- och blue frost-rävskinn. På fredagen och lördagen bjuds ut ett mångsidigt utbud av SAGA®-mutationsminkskinn. På söndagen och måndagen står de bruna och svarta SAGA® -minkskinnen i tur. Vid auktionen säljs SAGA® Top Lot-partier (toppförsäljningspartier) av blåräv och blue frost-räv. Top Lot-köparna erbjuds en unik möjlighet att dra nytta av SAGA®-designcentrets forsknings- och produktutvecklingsarbete samt ensamrätt att använda en speciell SAGA® Top Lot-silkesetikett i de färdiga pälsplaggen. Ett detaljerat försäljningsprogram finns på våra hemsidor www.ffs.fi. Under auktionens gång publicerar vi medelpriserna på skinn av normal kvalitet av huvudskinntyperna specificerade enligt kvalitet och storlek nästan i realtid på våra hemsidor. Representanter för massmedia är välkomna att följa med auktionen. Tilläggsinformation: Informations- och samhällsansvarsdirektör Päivi Mononen-Mikkilä, tel. 050 5120 322

Om oss

Turkistuottajat Oyj är ett internationellt skinnauktionsbolag vars främsta uppgift är att förmedla pälsskinn vid auktioner. Våra kunder består av både pälsfarmare och andra skinnleverantörer och internationella skinnköpare, förmedlare, tillverkare samt mode- och textilföretag.

Prenumerera