Turkistuottajat Oyj:s finansiell kalender

Turkistuottajat Oyj:s styrelse har beslutat att bokslutskommuniké för räkenskapsperioden 1.9.2009 - 31.8.2010 publiceras måndagen den 29.11.2010. Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslutet publiceras tisdagen den 30.11.2010.

Under räkenskapsperioden 1.9.2010 - 31.8.2011 publiceras tre delårsrapporter enligt följande:

28.1.2011
29.4.2011 och
7.7.2011.

Turkistuottajat Oyj:s ordinarie bolagsstämma hålls den 21.01.2011

Turkistuottajat Oyj

Tilläggsinformation: Informations- och samhällsansvarsdirektör Päivi Mononen-Mikkilä, tel. 050 5120 322

 

Turkistuottajat Oyj är världens enda pälsauktionsbolag, som erbjuder till hundra procent certifierade skinnutbud. Under räkenskapsperioden 2008/09 uppgick värdet på Turkistuottajat Oyj-koncernens totala försäljning till 248,4 MEUR och omsättningen till 31,2 MEUR. Våra huvudmarknadsområden är Europa, Ryssland och Fjärran Östern. Turkistuottajat Oyj är det enda pälsauktionsbolag som säljer pälsskinn berättigade till varumärket Saga®. www.ffs.fi

Om oss

Turkistuottajat Oyj är ett internationellt skinnauktionsbolag vars främsta uppgift är att förmedla pälsskinn vid auktioner. Våra kunder består av både pälsfarmare och andra skinnleverantörer och internationella skinnköpare, förmedlare, tillverkare samt mode- och textilföretag.