Arete utvald som ramavtalsleverantör avseende IT-konsulttjänster till RFV, CSN, PRV och SPV.

Arete utvald som ramavtalsleverantör avseende IT-konsulttjänster till RFV, CSN, PRV och SPV. Arete har i samarbete med SEB IT-partner och systerbolaget Careda blivit utvald som leverantör av IT-tjänster till RFV, CSN, PRV och SPV. Preliminär bedömning av volymen tjänster som kommer att avropas via ramavtalen är ca 300 miljoner kronor årligen. Ramavtal tecknas med totalt 38 leverantörer. Den myndighetsgemensamma upphandlingen av IT-konsulttjänster är slutförd. Ramavtalen träder i kraft den 1 januari 2002 och gäller under två år med möjlighet till förlängning med ytterligare ett år. Det är första gången som de statliga verken gjort gemensam sak i syfte att nå gott resultat och ytterligare strukturera IT-kostnader och IT- konsultverksamhet. Upphandlingen har genomförts av fyra myndigheter gemensamt: - Centrala studiestödsnämnden (CSN) - Patent- och registreringsverket, Bolagsavdelningen (PRV) - Riksförsäkringsverket (RFV) - Statens Löne- och pensionsverk (SPV) Ramavtalen omfattar tjänster inom verksamhetsutveckling och strategi, projektledning, systemutveckling/systemförvaltning, datordrift och teknik. " Förra månaden fick vi förtroendet av Statskontoret och att nu bli ramavtalsleverantör till ytterligare svenska myndigheter ser vi som en bekräftelse på att vår satsning på lång erfarenhet samt bred och djup kompetens får gensvar från marknaden. Tillsammans med SEB IT-partner och Careda förstärker vi nu våra positioner som leverantör till offentliga sektorn", säger Anders Hägg, koncernchef Arete. Arete erbjuder sina kunder cirka 300 erfarna IT-konsulter i individuella uppdrag samt i projekt-, support- och driftåtaganden. Aretes spetskunskap finns inom systemutveckling, affärssystem, driftstöd och kommunikation. Arete finns i Stockholm, Uppsala och Västerås och ingår sedan år 2000 i TurnIT. TurnIT är en av Sveriges större börsnoterade IT-koncerner på OM Stockholmsbörsens Attract40-lista. TurnITs affärsidé är att förädla och utveckla framgångsrika IT-relaterade bolag runt TurnITs affärsområden.. Verksamheten är indelad i fem affärsområden; Supplies, Software, Communication, Consulting och Outsourcing. Därutöver ingår TurnIT Development som investerar i IT-bolag som befinner sig i ett tidigt utvecklingsskede. www.turnit.se För mer information kontakta: - Anders Hägg, VD Arete, Tel: 08-785 22 02, Mobil: 070-585 10 28, anders.hagg@arete.se - Kent Karlsson, VD, TurnIT AB, Tel: 08-545 877 30 Mobil: 0702-39 78 97, kent.karlsson@turnit.se - Christina Hillesöy, Informationsdirektör TurnIT AB, Tel: 08-545 877 45, Mobil: 0709-65 02 98, christina.hillesoy@turnit.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/14/20011214BIT00880/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/14/20011214BIT00880/bit0002.pdf

Dokument & länkar