Carl von Blixen-Finecke ny VD i Innovative-IT

Carl von Blixen-Finecke ny VD i Innovative-IT Carl von Blixen-Finecke har utsetts till ny VD för Innovative-IT och tillträder från och med 1 mars 2001. Han efterträder Jan Lundberg som varit tillförordnad VD sedan den 20 oktober 2000. Innovative-IT erbjuder produkter, konsulttjänster och utbildning inom områdena; administration och övervakning av stora Microsoftbaserade nät, integration av stordatorer med Internet, Keynote samt prestandaoptimering. Omsättningen 2000 uppgick till 51,5 Mkr och medelantalet anställda var 38. TurnIT AB är en av Sveriges större börsnoterade IT-koncerner på OM Stockholmsbörsens Attract40-lista. TurnIT har 1150 anställda och affärsidén är att verka som IT-partner samt att genom förvärv av tillväxtbolag inom olika områden av IT-marknaden kunna erbjuda en IT-aktie med lägre risk än genomsnittet. Verksamheten är indelad i fem affärsområden; Supplies, Software, Communication, Consulting och Outsourcing. Därutöver ingår TurnIT Development som investerar i IT-bolag som befinner sig i ett tidigt utvecklingsskede. TurnIT AB (publ) För mer information Peter Enström, Verkställande direktör TurnIT AB, Tel: 08-545 877 30, Mobil: 0705-74 99 82 Jan Lundberg, tf VD Innovative-IT, Tel: 08-622 95 00, Mobil: 0705-71 41 24 www.turnit.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/28/20010228BIT00840/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/28/20010228BIT00840/bit0001.pdf

Dokument & länkar