Delårsrapport januari-september 2003

Delårsrapport Januari-september 2003 TurnIT AB (publ) Juli-september 2003 * Koncernens omsättning uppgick till 166,0 (231,4) Mkr, varav omsättningen i kvarvarande enheter uppgick till 163,2 (179,1) Mkr 2002 * Resultatet efter skatt uppgick till -80,5 (-33,5) Mkr * Resultat per aktie uppgick till -1,63 (-1,47) kr * Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar uppgick till -24,6 (-31,2) Mkr inklusive reaförlust på 22,1 Mkr för avyttring av LAC * Goodwillnedskrivningar gjordes under perioden med 45,9 Mkr * LAC såldes till Texcel International Januari-september 2003 * Koncernens omsättning uppgick till 563,5 (876,9) Mkr, varav omsättningen i kvarvarande enheter var 537,8 (624,2) Mkr 2002 * Resultatet efter skatt uppgick till -109,0 (-69,8) Mkr * Resultat per aktie uppgick till -2,20 (-3,07) kr * Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar uppgick till -37,0 (-61,9) Mkr Händelser efter rapportperiodens utgång * En principöverenskommelse har tecknats angående försäljning av Computas. Avtalet beräknas vara klart den 1 december * Arete har sagt upp 16 anställda Läs den kompletta rapporten på www.turnit.se eller på www.waymaker.se. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/06/20031106BIT00070/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/06/20031106BIT00070/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar