Fiberdata omstrukturerar för ökad konkurrenskraft och renodling av verksamheten

Fiberdata omstrukturerar för ökad konkurrenskraft och renodling av verksamheten Fiberdata, ett bolag inom TurnIT Communication, har sedan tredje kvartalet 2001 genomfört ett flertal kostnadsbesparande åtgärder. Under fjärde kvartalet 2001 har en omstruktureringsprocess inletts i syfte att renodla verksamheten samt öka konkurrenskraften. Omstruktureringen beräknas vara helt klar under första halvåret 2002. Omstruktureringen innebär att engångskostnader i storleksordningen 10 Mkr belastar TurnITs rörelseresultat under fjärde kvartalet 2001. Dessa kostnader ingår i de engångskostnader på cirka 70 Mkr som beräknas belasta TurnITs rörelseresultat under fjärde kvartalet vilket tidigare meddelats. Omstruktureringen innebär att nuvarande operationella och legala struktur förtydligas och förenklas. Verksamheten i nuvarande åtta bolag (moderbolag med 7 dotterbolag) fokuseras till tre affärsenheter: Fiberdata Integration, Fiberdata Installation och Fiberdata Nätkonsult. Affärsenheterna stöds av centrala stödfunktioner som t ex ekonomi och logistik samt en enhet för framtagande av övergripande systemkoncept för viktiga kundgrupper. TurnIT är en av Sveriges större börsnoterade IT-koncerner på OM Stockholmsbörsens O-lista. TurnITs affärsidé är att förädla och utveckla framgångsrika IT-relaterade bolag runt TurnITs affärsområden. Verksamheten är indelad i fem affärsområden; Supplies, Software, Communication, Consulting och Outsourcing. www.turnit.se För mer information kontakta: - Torbjörn Eriksen, VD Fiberdata AB, Tel: 08-635 95 00, Mobil: 0703-24 95 35, torbjorn.eriksen@fiberdata.se - Christina Hillesöy, Informationsdirektör TurnIT AB, Tel: 08-545 877 45, Mobil: 0709-65 02 98, christina.hillesoy@turnit.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/28/20011228BIT00420/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/28/20011228BIT00420/bit0002.pdf

Dokument & länkar