TurnIT förstärker koncernledningen

TurnIT förstärker koncernledningen Rickard Linderoth har anställts som Informationsdirektör med ansvar för bl a investor relations och tillträder den 8 mars 2000. Rickard Linderoth är civilekonom och kommer närmast från tjänsten som marknadschef för Aktiespararnas Investerings AB, som har en av de största Internetbaserade aktiehandelstjänsterna - Aktiespar Online, Aktieinvest och andra spartjänster. Rickard Linderoth har tidigare arbetat som biträdande informationschef i Nobel Industrier och som projektledare för KREAB. Koncernledningen består av Vd och koncernchef Peter Enström, Ekonomidirektör Elisabeth Koch och Bolagsjurist Claes Håkanson. TurnIT är en av Sveriges större börsnoterade IT-koncerner på OM Stockholmsbörsens O-lista. TurnIT har över 900 anställda och värderas idag till ca 3 000 Mkr. Affärsiden är att verka som IT-Partner samt att genom förvärv av bolag inom olika områden av IT-marknaden kunna erbjuda en IT-aktie vars risk är lägre än genomsnittet för IT-aktier i allmänhet. Verksamheten är indelad i fem affärsområden; Consulting, Software, Communication, Outsourcing och Supplies. Stockholm den 17 januari 2000 TurnIT Frågor besvaras av Rickard Linderoth tel 0708-57 17 38 eller Verkställande direktör Peter Enström tel 08-545 877 30. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/17/20000726BIT00680/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/17/20000726BIT00680/bit0002.pdf

Kontakt

  • Christina Hillesöy

    Information Officer

Prenumerera

Dokument & länkar