TurnIT säljer TriData och blir delägare i DCM, Digital Communication Media AB

TurnIT säljer TriData och blir delägare i DCM, Digital Communication Media AB TurnIT har idag slutit ett preliminärt avtal om försäljning av samtliga aktier i TriData Sverige AB i utbyte mot 7 procent av aktierna i DCM, Digital Communication Media AB. DCM har planer på att börsnoteras under innevarande år. Omsättningen uppgick enligt 1998 års bokslut till 231 MSEK och vinst före skatt, finansiella kostnader och avskrivningar (EBITDA) uppgick till 53 MSEK. Avskrivningarna var 27 MSEK varav 2 MSEK avsåg goodwill. "Försäljningen av TriData till DCM är en industriellt mycket bra affär. Bolagen kompletterar varandra väl och genom vår ägarandel i DCM kommer vi kunna ta del av utvecklingen mot nya lagringsmedia som DVD och olika former av digital distribution via Internet" säger TurnITs VD Peter Enström i en kommentar. "Vi ser med intresse på DCMs fortsatta utveckling och DCMs planerade börsintroduktion. Detta är ett intressant första steg i utvecklingen av vår ägarstrategi och vårt innehav av 7 procent i DCM kommer att ligga i dotterbolaget TurnIT Development" fortsätter Peter Enström. Johan Ahlgren, DCMs VD, säger i en kommentar att "TriData kompletterar oss bra dels med sin tydliga närvaro i sydsverige och dels genom breddningen av vår produktportfölj av digitala medier". TriData arbetar med lagringsmedia och duplicering av lagringsmedia, huvudsakligen i form av disketter, CD-R och CD-ROM. TriData levererar obearbetad media, men också kompletta lösningar där bolaget hanterar såväl duplicering av media, som packning och distribution av den färdiga produkten åt kunderna. Kunderna finns framför allt inom mjukvaruindustrin, men även inom andra områden med behov av att distribuera digital information. DCMs affärsidé är att paketera och distribuera digital information åt kunder som arbetar med text, ljud, bild, video, film och data. Bolaget arbetar med flera nya former av lagringsmedia, inklusive DVD och en hybrid mellan Internet och CD-R teknikerna. Bolaget utvecklar ett system för distribution av komprimerade musik- och datafiler via Internet. DCM har dotterbolag i de nordiska länderna och i England. Kunderna finns i musik-, media-, program- och multimedieindustrin samt producentvaruindustrin. TurnIT AB Styrelsen Peter Enström, VD TurnIT AB, tel 08-545 877 47, mobil 0705-74 99 82 Johan Ahlgren, VD DCM AB, tel 08-477 20 21, mobil 070 655 20 21 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/31/20000726BIT00700/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/31/20000726BIT00700/bit0002.pdf

Kontakt

  • Christina Hillesöy

    Information Officer

Prenumerera

Dokument & länkar