TurnIT slutför försäljningen av Computas

TurnIT slutför försäljningen av Computas TurnIT har idag slutfört försäljningen av TurnITs andel (58,5%) i dotterbolaget Computas till Four Seasons Venture, Eqvitec och IT Provider. Köpeskillingen uppgår till 27 MNOK. Resultateffekten i TurnIT- koncernen uppgår till 4,8 kr. Sedvanliga garantier har lämnats. TurnIT är en IT-koncern noterad på Stockholmsbörsens O-lista. TurnITs affärsidé är att förädla och utveckla framgångsrika IT-relaterade bolag. Koncernens består av nedanstående sex dotterbolag fördelade inom två affärsområden. Affärsområde Programvara/Konsulting som består av Arete, Computas och IAR Systems arbetar inom en fokuserad nisch av konsult- och programvarumarknaden. TurnITs konsulter kännetecknas av lång erfarenhet och kvalitet i kombination med specialistkunskaper inom prioriterade områden. Affärsområde Distribution består av CityData, Network Innovation och SweDeltaco. Bolagen erbjuder olika programvaror och datatillbehör och har starka ställningar inom respektive nisch på marknaden. Mer information om bolagen finns på: www.turnit.se För mer information kontakta: - Kent Karlsson, VD TurnIT AB, Tel: 08-785 26 01, Mobil: 0702-39 78 97, kent.karlsson@turnit.se - Christina Hillesöy, Informationsdirektör TurnIT AB, Tel: 08-785 26 05, Mobil: 0709-65 02 98, christina.hillesoy@turnit.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/28/20031128BIT00580/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/28/20031128BIT00580/wkr0002.pdf

Dokument & länkar