TurnIT tecknar avtal med norska arbetsmarknadsstyrelsen för ca 125 Mnok

TurnIT tecknar avtal med norska arbetsmarknadsstyrelsen för ca 125 Mnok TurnIT Consulting har genom Computas tecknat avtal med den norska arbetsmarknadsstyrelsen om ett nytt ärendehanteringssystem baserat på Computas egenutvecklade ramverk. Systemet, som ska svara upp mot de nya statliga kraven på ekonomistyrning och flexibilitet, ska successivt tas i bruk under de närmaste 3 åren. "De fyra anbudsgivarna har värderats med avseende på installation, lösning, pris, struktur och erfarenhet av komplexa system. Efter en samlad värdering från myndighetens sida befanns Computas ha det bästa anbudet" säger IT- direktör Stein Bleivik på arbetsmarknadsstyrelsen i Oslo. "Det här är den beställning vi väntat på som bekräftar vårt kunnande inom ramverksområdet" säger TurnITs VD Peter Enström och fortsätter "nu är det dags också för övriga Norden och det är vår förhoppning att flera större beställningar ska se dagens ljus redan under innevarande år". Stockholm den 18 januari 2000 TurnIT AB Frågor besvaras av Verkställande direktör TurnIT AB, Peter Enström, tel 08-545 877 30 eller Verkställande direktör Computas AS, Lasse Fjell, tel +47 67 83 10 00 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/18/20000726BIT00690/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/18/20000726BIT00690/bit0002.pdf

Kontakt

  • Christina Hillesöy

    Information Officer

Prenumerera

Dokument & länkar