TurnIT tecknar slutgiltigt avtal med Bure om försäljning av PAHR och Retea

TurnIT tecknar slutgiltigt avtal med Bure om försäljning av PAHR och Retea TurnIT har idag undertecknat ett slutgiltigt avtal med Bure angående försäljning av PAHR och Retea. Köpeskillingen uppgår till 360 Mkr från vilken Bure löser lån om cirka 150 Mkr. Affären beräknas bli formellt klar inom 30 dagar då Konkurrensverket har lämnat sitt yttrande. PAHR, som består av Svenska PA System och dess dotterbolag Palett och Time Recorder Data, ingår i TurnIT Outsourcing. Retea ingår i TurnIT Consulting. TurnIT AB är en av Sveriges större börsnoterade IT-koncerner på OM Stockholmsbörsens Attract40-lista. TurnIT har ca 1 350 anställda och affärsidén är att förvärva och utveckla företrädesvis onoterade IT- bolag. Ur ett ägarperspektiv kan detta innebära en aktie med begränsad risk och stabilare tillväxt än generellt för marknadens IT-aktier. Verksamheten är indelad i fem affärsområden; Supplies, Software, Communication, Consulting och Outsourcing. Därutöver ingår TurnIT Development som investerar i IT-bolag som befinner sig i ett tidigt utvecklingsskede För mer information Kent Karlsson, VD, TurnIT AB, Tel: 08-545 877 48 Mobil: 0702-39 78 97, kent.karlsson@turnit.se Christina Hillesöy, Informationsdirektör TurnIT AB, Tel: 08-545 877 45, Mobil: 0709-65 02 98, christina.hillesoy@turnit.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/05/20011005BIT00650/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/05/20011005BIT00650/bit0002.pdf

Dokument & länkar