TurnIT träffar avtal med Telia

TurnIT träffar avtal med Telia TurnIT Consulting har genom Systemering AB träffat ramavtal med Telia avseende systemutvecklingstjänster. Avtalet löper under år 2000 och beräknas ge intäkter om lägst 30 Mkr. Stockholm den 17 januari 2000 TurnIT AB Frågor besvaras av Verkställande direktör TurnIT AB, Peter Enström, tel 08-545 877 30 eller Verkställande direktör Systemering AB, Lars Widen, Systemering, tel 08-13 29 85 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/17/20000726BIT00670/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/17/20000726BIT00670/bit0002.pdf

Kontakt

  • Christina Hillesöy

    Information Officer

Prenumerera

Dokument & länkar