TurnIT vinstvarnar

TurnIT vinstvarnar Rörelseresultatet före avskrivning på intellektuellt kapital/goodwill (EBITA) förväntas för helåret 2001 hamna i intervallet -170 och -140 Mkr (152) i vilket engångskostnader om 110 Mkr för andra halvåret 2001 ingår. Det lägre rörelseresultatet är en följd av den osäkerhet och instabilitet som råder på IT-marknaden vilken lett till en lägre efterfrågan, ökad konkurrens och ökad prispress. Utvecklingen under september månad har varit betydligt sämre än förväntat. Engångskostnaderna har uppstått i huvudsak i samband med kostnadsbesparingar inom koncernen. Resultatet kommer dessutom att belastas av: - nedskrivning av intellektuellt kapital/goodwill på cirka 620 Mkr - nedskrivning av aktieinnehav inom TurnIT Development på drygt 70 Mkr Den "equity swap" som är knuten till TurnITs personaloptionsprogram beräknas innebära en latent förlust som reducerar det egna kapitalet med 69 Mkr under det tredje kvartalet 2001. Vid utgången av 2001 beräknas det intellektuella kapitalet/goodwill uppgå till cirka 420 (1 336) Mkr. Mer detaljerad information kommer att lämnas i delårsrapporten januari- september 2001 som publiceras den 9 november. PAHR och Retea, som sålts till Bure, kommer att ingå i TurnITs bokslut för hela perioden januari-september 2001. Affären med Bure förväntas bli klar i mitten av november, 2001 då Konkurrensverket har lämnat sitt utlåtande. TurnIT AB är en av Sveriges större börsnoterade IT-koncerner på OM Stockholmsbörsens Attract40-lista. TurnIT har ca 1 350 anställda och affärsidén är att förvärva och utveckla företrädesvis onoterade IT- bolag. Verksamheten är indelad i fem affärsområden; Supplies, Software, Communication, Consulting och Outsourcing. Därutöver ingår TurnIT Development som investerar i IT-bolag som befinner sig i ett tidigt utvecklingsskede. www.turnit.se För mer information kontakta: Kent Karlsson, VD, TurnIT AB, Tel: 08-545 877 30 Mobil: 0702-39 78 97, kent.karlsson@turnit.se Christina Hillesöy, Informationsdirektör TurnIT AB, Tel: 08-545 877 45, Mobil: 0709-65 02 98, christina.hillesoy@turnit.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/25/20011025BIT00280/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/25/20011025BIT00280/bit0001.pdf

Dokument & länkar