Lokal-tv

Lokal-tv Enligt sändningsavtalet sänder TV4 lokal-tv från 16 stationer. TV4 är numera ägare till samtliga lokal-tv-stationer utom två, som ägs av lokala aktörer. För att förbättra resultatet inom lokal-tv genomför TV4 åtgärder för bland annat samordning och effektivisering av administrationen. Förvärvsgoodwill som rör lokal-tv-bolagen skrivs, mot bakgrund av verksamhetens resultat, ner med 30 miljoner kronor. 20 miljoner kronor avser den ovan nämda administrativa omstruktureringen. Sammanlagt kommer resultatet för TV4 år 2001 därmed att belastas med jämförelsestörande poster på 50 miljoner kronor. För mer information kontakta Eva Franchell, informationschef, 08-459 40 12 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/27/20011227BIT00120/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/27/20011227BIT00120/bit0001.pdf

Dokument & länkar