Radio- och TV-verket höjer koncessionsavgiften för TV4

Radio- och TV-verket höjer koncessionsavgiften för TV4 Radio- och TV-verket har idag beslutat att TV4 ska betala koncessionsavgift för intäkterna från digital-tv. TV4 kommer att överklaga beslutet till länsrätten. Skulle högsta instans fatta beslut i enlighet med Radio- och TV-verkets uppfattning blir kostnaden för TV4 omkring 36 miljoner kronor högre än beräknat i bokslutet för 2001. TV4 har ensamrätt till reklamfinansierade sändningar i det analoga marknätet och betalar därför koncessionsavgift till staten. I juni 2001 beslutade riksdagen att knyta TV4:s skyldighet att betala koncession till den analoga ensamrätten. I den digitala världen har TV4 ingen ensamrätt, där konkurrerar TV4 med ett stort antal kanaler. Men i februari 2002 skickade regeringen ett nytt lagförslag till lagrådet. Det går ut på att TV4 som enda kanal ska betala koncessionsavgift även för sina digitala sändningar från och med den första juli 2002. Lagrådet menar visserligen att det kan ifrågasättas om koncessionsavgift kan tas ut för sändningar utanför det analoga marknätet. Men eftersom regeringen utlovat en översyn av reglerna för koncessionsavgift, avstyrker lagrådet inte lagförslaget. Regeringen har inte lämnat något färdigt lagförslag till riksdagen ännu. Detta handlar dock om den framtida lagstiftningen. Hur det nuvarande lagen ska tolkas har lagrådet inte haft någon åsikt om. I EU:s medlemsländer Storbritannien och Finland föreskriver reglerna tydligt att digitalt tittande ska undantas när man räknar ut avgifterna till staten. I Norge är det kommande digitala nätet undantaget från koncessionsavgift. Inte minst i Storbritannien har befrielse från avgift dessutom varit ett sätt att stimulera övergången till digital-tv. - Det är märkligt att Radio- och TV-verket kommit fram till slutsatsen att även intäkterna i digital-tv skall beskattas. Särskilt efter den lagändring som gjordes förra året, säger TV4:s vd Jan Scherman. Det är dessutom beklagligt ur ett mediepolitiskt perspektiv eftersom det försenar övergången till digital television. Det finns all anledning för statsmakterna att uppmuntra till ett teknikskifte på samma sätt som man gjort i bland annat Norge, Finland och Storbritannien. För mer information kontakta Eva Franchell, informationschef, 070-264 40 12, 08-459 40 12 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/01/20020301BIT00890/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/01/20020301BIT00890/wkr0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar