Stark försäljning och ökad sändningstid för TV4

Stark försäljning och ökad sändningstid för TV4 TV4:s reklamförsäljning fortsätter att utvecklas positivt. Fjärde kvartalet 1999 var TV4:s intäkter av reklam och sponsring i rikskanalen 9 procent högre än samma period föregående år. Till och med september var ökningen 2 procent. Lokal-tv har ökat försäljningen under fjärde kvartalet. Även intäkterna från licensiering har utvecklats starkt. Koncernens nettoomsättning för helåret 1999 blev cirka 6 procent högre än föregående år. Fjärde kvartalets vinst överträffade motsvarande period föregående år. TV4:s bokslut för 1999 lämnas den 15 februari. För att skapa utrymme för annonsörerna ökar TV4 i år sändningstiden med cirka 700 timmar (ca 10 %) främst med repriser av egna produktioner och inköpta program under dag- och nattetid. - Det är glädjande att annonsörerna visar oss ökat förtroende och att vi kan se resultatförbättringar, säger TV4:s VD Thorbjörn Larsson. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/24/20000124BIT00060/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/24/20000124BIT00060/bit0002.pdf

Dokument & länkar