Tvärdrag avslöjar: Arena Idé utredde välfärdens framtid på uppdrag av vårdkapitalet

I tidskriften Tvärdrags nya nummer avslöjas bakgrunden till den hyllade Borg-kommissionen om välfärdens framtida finansiering. Hur Timbro och Peje Emilssons Kreab använde vänstersmedjan Arena Idé som bulvan för sina affärsintressen: att privatisera äldromsorgens finansiering.

Idag på ett seminarium berättas historien om Borgkommissionen utifrån ett aktuellt nummer av SSUs debattidskrift Tvärdrag.

Skribenterna Felix Antman Debels och Daniel Suhonen berättar hhur Peje Emilssons Kreab och Timbro fick LO-stödda Arena Idé att vara för privatisering. Hur de använde högersossar med partibok som bulvaner för idéer som handlar om ett systemskifte i finansieringen av framtidens välfärd.

"Socialdemokraten" Per Borg ger tillsammans med Arena legitimitet till ren högerpolitik.

Peje Emilsson som drivit friskolekoncernen Kunskapsskolan ska nu in i äldreomsorgen via Silver Life.

- Äldreomsorgen är en tillväxtbransch, men krafterna måste släppas fria, därför är den förment breda Borg-kommissionen så viktig, säger Daniel Suhonen.

- Bara genom att snärja Arena kan Peje Emilssons Kreab på sikt få socialdemokraterna att acceptera en ojämlik äldrevård, säger Felix Antman Debels, skribent och redaktionssekreterare på Tvärdrag.

- Återigen avslöjas Arenagruppen som en Onkel Tom för näringslivet, säger Daniel Suhonen, chefredaktör på Tvärdrag.

 

Seminariet äger rum på ABF-huset i Stockholm fred 29 april 13-15.

Frågor: Daniel Suhonen 0735190106

 

 

 

 

Prenumerera