Twentyfourseven köper Euro Broadcast Hire

Nordisk Film säljer Euro Broadcast Hire, som hyr ut professionelt utrustning till Tv-Film och eventmarknaden.

Twentyfourseven och Nordisk Film har i dag ingått avatal om ett köp av sällskapet Euro Broadcast Hire (EBH). Övertagandet sker från den 1. juli och omfattar samtliga aktiviteter i EBH, på den danska och nordiska marknaden för uthyrning av professionel utrustning till Tv-Film och eventmarknaden.

Köpet sker som ett led i vår strategiske fokusering på rental marknaden i Norden. Parterna är eniga om att inte offentligöra köpesumman.

Kent Lundgren, CEO i Twentyfourseven, säger:

”Marknaden för uthyrning av professionell utrustning i Danmark och Norden har länge varit präglat av en stark konkurrans. Den konsolidiering som nu sker är en naturlig konsekvens av Twentyfoursevens övertagande av EBH samtliga aktiviteter. Detta innebär att vi stärker vår roll som ledande leverantör i den Danska och Nordiska marknaden
Denna konsolidering innebär att Twentyfourseven nu står ännu bättre rustad att möta marknadens krav på ny kompetens, ny teknik och nya work flow lösningar.”

Ulrik Rasch, administrativ direktör i Nordisk Film Operations, säger:

”De senaste åren har vi arbetat med att fokusera på Nordisk Film och verksamheten och kan i år presentera den bästa bokslutet någonsing. Försäljningen av EBH är ytteligare ett led i denna process

Samtidigt är vi glada för att vi funnit den för verksamheten rätta köparen. Under Twentyfoursevens ägarskap får EBH de bästa förutsättningarna för att utvecklas till en stark aktör på uthyrningsmarknaden”.

För ytterligare upplysningar, vänligen kontakta:
Kent Lundgren, CEO i Twentyfourseven, tlf. +46 70 567 1111
Ulrik Rasch, adm. dir i Nordisk Film Operations, tlf. +45 40 45 57 31

FAKTA

TWENTYFOURSEVEN grundades 1996 och har kontor i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Twentyfourseven Holding AB ägs as Nordic Viking Holding AB, Inter Strukturfond AB och Layline Partners AB. Genom åren har Twentyfourseven leverat hundratusentals timmar till tv och film, bolaget har dessutom leverat tekniska lösningar till sport-konserer och events.

EURO BROADCAST HIRE blev etablerat 1991 och blev därmed en av det första uthyrningsbolaget av utrustning och studio faciliteter till  professionella tv- och filmproducenter. Med basen i Köpenhamn har EBH specialiserat sig på daglig uthyrning och i integration av färdiga lösningar tilll broadcasters och produktionsbolag.

NORDISK FILM är en del av Egmont, och är Nordens ledande utvecklare, producent och distributör av kreativt innehåll inom film, musik och spel. Nordisk Film har de nordiska rättigheterna till distribution av Sony PlayStation och äger biografer i Danmark och Norge. Därutöver levererar Nordisk Filmn produktions och postproduktionsfaciliteter till en lng rad nordiska filmsällskap. Nordisk Film hade 2009 en omsättning på DKK 3,3 mia med 1100 anställda i Norden.

Taggar:

Dokument & länkar