AlliedSignal Inc. och Amersham Pharmacia Biotech skapar en allians för gemensam m

AlliedSignal Inc. och Amersham Pharmacia Biotech skapar en allians för gemensam marknadsföring för oligonukleotidmarknaden Morris Township, New Jersey, 25 maj - AlliedSignal Inc. [NYSE: ALD] och Amersham Pharmacia Biotech tillkännagav idag en gemensam plan för storskalig syntes av DNA/RNA som kommer att ge farmaceutiska producenter ett utbud av höggradigt rena reagensmedel och instrument för DNA-syntes, för att hjälpa dem att spara värdefull tid och resurser. Som en del av avtalet kommer AlliedSignals Burdick & Jackson anläggning att tillhandahålla sin serie höggradigt rena reagenser och lösningsmedel förpackade i säkra, returnerbara behållare som ansluter direkt till Amersham Pharmacia Biotechs system för DNA-syntes, OligoPilot* och OligoProcess* . "Denna allians kombinerar AlliedSignals förstklassighet i tillverkning av höggradigt rena reagenser och lösningsmedel med Amersham Pharmacia Biotechs ledarskap vad gäller instrument för syntes och reagenser för storskaliga produktionslösningar" sade Fred Lynch, direktör vid AlliedSignals Burdick & Jackson anläggning. "Nu kan bioteknologiska företag och farmaceutiska tillverkare utveckla och tillverka DNA/RNA-baserade produkter snabbare, med större pålitlighet, bekvämlighet och säkerhet än någonsin tidigare". Enligt Peter Ehrenheim, vicepresident för industriell DNA-syntes hos Amersham Pharmacia Biotech, var alliansen med AlliedSignal frågan om en naturlig passform relativt Amersham Pharmacia Biotechs filosofi att tillhandahålla överlägsna produktsystem, värde och pålitlighet. "Tillsammans ger vi våra kunder vad de behöver - en nyckelfärdig produktionskapacitet för oligonukleotider för användning på den snabbt växande marknaden för oligonukleotidbaserade mediciner", sade Erenheim. AlliedSignal Specialty Chemicals är en världsledare vad gäller tillverkning och leverans av specialiserade och precisa kemikalier för ett brett utbud av tillämpningar. AlliedSignal Inc. är ett företag med avancerad teknologi och tillverkning, med kunder över hela världen och produkter som används inom rymd/flyg, fordon, kemikalier, fibrer, plaster och avancerade material. Det är en av de 30 aktier som bildar Dow Jones Industrial Average och ingår även i Standard & Poors 500 Index. Företaget har 70 400 anställda i kring 40 länder. AlliedSignal benämns som det bäst diversifierade företaget av magasinet Forbes Global, det mest beundrade rymd/flygföretaget av Fortune samt ett av de 100 bästa företagen att arbeta för av Fortune. Mer information om företaget finns på Internet under adressen http://www.alliedsignal.com/. Amersham Pharmacia Biotech (ett joint venture ägt av Nycomed Amersham och Pharmacia & Upjohn) är ett stort biotekniskt företag som tillhandahåller innovativa och ledande teknologiska lösningar på de problem forskare och tekniker möter när de söker att upptäcka och framställa nya behandlingsformer snabbare och mer kostnadseffektivt än någonsin tidigare. Företaget är marknadsledande på praktiskt taget alla de marknader det verkar och företagets nydanande system för DNA-tolkning, upptäckande geners och proteiners funktion, separera biomolekyler och sålla potentiella preparat samt tillverkande av biofarmaceutika. Mer information finns på hemsidan för Amersham Pharmacia Biotech, adress http:// www.apbiotech.com/. Denna pressrelease innehåller förutsägelser enligt definitionen i avsnitt 21E i Securities Exchange Act från 1934, inkluderande påståenden om framtida affärsverksamheter, ekonomiska prestanda och marknadsvillkor. Sådana förutsägelser inkluderar risker och osäkerheter som aldrig går att komma ifrån i afffärsförutsägelser. Kontakter: Lisa Orlandini Vaga, Allied Signal 001 973-455-6073, Marcy Saack, hos MCS för Amersham Pharmacia Biotech 001 908 273 9626 eller e-post marcys@mcspr.com/, i Storbritannien, Alexander Watson 0171 255 5427 eller e-post alexanderw@grayling.co.uk/

Prenumerera