Alla arbetsplatser behöver en alkohol- och drogpolicy

Förebyggande åtgärder är det enklaste och fördelaktigaste sättet att motverka alkoholrelaterade problem och förhindra att de leder till försämringar i arbetsförmågan och välbefinnandet på arbetsplatsen. Alla arbetsplatser rekommenderas därför att upprätta ett program för alkohol- och drogförebyggande. Anvisningar och modeller hittar man i Arbetshälsoinstitutets Alkohol- och drogpolicymanual, som har förnyats med sikte på större praktisk användbarhet. Manualen finns nu i en finsk och svensk webbversion och i bokform på finska.

En alkohol- och drogpolicy innehåller riktlinjer för hur man förebygger och hanterar alkohol- och drogproblem på arbetsplatsen i syfte att minska de kostnader och hälsoskador som arbetsplatsen och arbetstagarna kan ådra sig genom riskbruk.

Manualen innehåller formulär och ett färdigt textunderlag

Manualen innehåller ett utkast till en alkohol- och drogpolicy, information om hur man bygger upp ett handlingsprogram och en beskrivning av olika typer av alkoholrelaterade problem som kan förekomma på en arbetsplats.

Manualen innehåller också olika formulär som behövs när man ska ingripa vid problem, t.ex. formulär för upprättande av rehabiliteringsplan och för dokumentering av personliga samtal. Formulären finns nu också tillgängliga på webben i redigerbar form.

Alkoholproblem påverkar arbetet

Problem med riskkonsumtion ger sig tillkänna också på arbetsplatsen. I Arbetshälsoinstitutets undersökning Alkoholen och arbetsplatsen 2010 berättas bl.a. om arbetstagare som kommer bakrusiga och spritluktande till arbetet, om problem med arbetsfrånvaro speciellt på måndagar och fredagar och om anställda som på grund av sitt drickande undviker kontakt med arbetskamrater eller kunder.

– När alkoholbrukets följder börjar märkas i arbetet, är gränsen för måttlighet redan passerad och kontrollen över drickandet har gått förlorad. Därför bör redan de första tecknen på problem tas på allvar och leda till omedelbara åtgärder. Att ta tag i problemet visar att man bryr sig om den anställda, säger Arbetshälsoinstitutets expert Anne Kujasalo.

Riskbruk av alkohol är ett vanligt problem

Nästan 90 procent av alla personer i yrkesaktiv ålder använder alkohol. 40 procent av männen och 18 procent av kvinnorna har en alkoholkonsumtion som ligger på riskbruksnivå eller högre. De flesta av dem är inte medvetna om att de är riskkonsumenter.

Med riskkonsumtion avses ett alkoholintag som med tiden leder till hälsoskador, till exempel

  • berusningsdrickande varje vecka,
  • dagligt intag av mindre mängder alkohol (2 standardglas för kvinnor, 3–4 för män), eller
  • 16 standardglas per vecka för kvinnor och 24 för män.

Alkoholberoende kan utvecklas också vid lägre konsumtionsnivåer. Många finländare har en genetisk disposition för att utveckla ett beroende, medan ingen är helt skyddad mot risken för beroende.

– Det alkoholförebyggande arbetet bör därför rikta sig till hela personalen och inledas redan innan man har sett några tecken på alkoholproblem, påpekar Kujasalo.

Manualen finns nu både som bok och i webbversion

Alkohol- och drogpolicymanualen på finska och svenska kan laddas ned från webben kostnadsfritt. På webben hittar man också formulär och textunderlag i redigerbar form. Den finska versionen kan också beställas som tryckt bok från Arbetshälsoinstitutets bokhandel till priset 12 €.

Mer information

expert Anne Kujasalo, tfn 030 474 2763, 043 824 1146, Anne.Kujasalo[at]ttl.fi
specialexpert Leena Hirvonen, tfn 030 474 2667, 040 541 4819, leena.hirvonen[at]ttl.fi

Läs mer här

Alkohol- och drogpolicymanual, webbversion på svenska samt redigerbara formulär och textunderlag


Arbetshälsoinstitutet är en finländsk forsknings-, utvecklings- och expertinstans inom området för arbetsvälbefinnande. Verksamhetens syfte är att främja hälsa och säkerhet i arbetet och öka arbetstagarnas välbefinnande. Institutet är ett självständigt offentligrättsligt samfund inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningssektor med verksamhetsställen på sex orter och huvudkontor i Helsingfors, Finland. Arbetshälsoinstitutet har närmare 800 anställda.

Om oss

Arbetshälsoinstitutet (Työterveyslaitos) är en forsknings-, utvecklings- och expertinstans inom området för arbetsvälbefinnande. Verksamhetens syfte är att främja hälsa och säkerhet i arbetet och öka arbetstagarnas välbefinnande. Arbetshälsoinstitutet har cirka 600 anställda. Institutet är ett självständigt offentligrättsligt samfund inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningssektor med verksamhetsställen på five orter och huvudkontor i Helsingfors. 50 % av budjetten kommer från staten.

Prenumerera