Arbetshälsoinstitutets samarbetsförhandlingar har avslutats

Arbetshälsoinstitutets samarbetsförhandlingar har avslutats. Arbetshälsoinstitutet säger upp totalt 34 anställda. Uppsägningarna berör alla verksamhetsställen och alla personalgrupper. Även institutets organisation och tjänsteutbud har setts över. När förhandlingarna inleddes uppskattade man att högst 50 anställda skulle behöva sägas upp.

Generaldirektör Harri Vainio beklagar att nedskärningen av statsbidragen har gjort det nödvändigt att minska personalstyrkan för att hålla institutets ekonomi i balans.

Samarbetsförhandlingarna inleddes 16.9.2013. Orsaken till förhandlingarna var att Arbetshälsoinstitutets statsbidrag kommer att minska märkbart under de närmaste åren. Minskningarna föranleds av regeringens rambudgetbeslut och reformen av statens forskningsinstitut samt av de tidigare överenskomna nedskärningarna inom ramen för statens produktivitetsprogram.

Mer information

generaldirektör Harri Vainio, tfn 030 474 2340, harri.vainio[at]ttl.fi
förvaltningsdirektör Matti Arola, tfn 030 474 2913, 043 824 4500, matti.arola[at]ttl.fi

Arbetshälsoinstitutet är en finländsk forsknings-, utvecklings- och expertinstans inom området för arbetsvälbefinnande. Verksamhetens syfte är att främja hälsa och säkerhet i arbetet och öka arbetstagarnas välbefinnande. Institutet är ett självständigt offentligrättsligt samfund inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningssektor med verksamhetsställen på sex orter och huvudkontor i Helsingfors, Finland.

Om oss

Arbetshälsoinstitutet (Työterveyslaitos) är en forsknings-, utvecklings- och expertinstans inom området för arbetsvälbefinnande. Verksamhetens syfte är att främja hälsa och säkerhet i arbetet och öka arbetstagarnas välbefinnande. Arbetshälsoinstitutet har cirka 600 anställda. Institutet är ett självständigt offentligrättsligt samfund inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningssektor med verksamhetsställen på five orter och huvudkontor i Helsingfors. 50 % av budjetten kommer från staten.

Prenumerera