Epoxibeläggningsarbete kräver omsorgsfulla skyddsåtgärder

Pressmeddelande 23/2015, Helsingfors 10.4.2015

Arbetshälsoinstitutet har sammanställt informationspaketet "Epoxipärmen" med råd och anvisningar om säker hantering av epoxiprodukter vid beläggningsarbeten. Epoxipärmen är avsedd att användas både av företagshälsovården och av företag och arbetstagare i byggbranschen. Den kommer att finnas tillgänglig för alla på webben. Pärmen presenteras i samband med en utbildningsturné till ett flertal orter runtom i landet i april och maj.

Epoxiföreningar är en vanlig orsak till allergiska kontakteksem vid exponering i arbetet. Epoxipärmen togs fram inom Arbetshälsoinstitutets projekt för förebyggande av epoxiframkallade yrkeshudsjukdomar i byggbranschen. Projektet omfattade bl.a. patientdataanalyser, testning av material i handskar och skyddskläder samt arbetsmetodstudier och hudexponeringsmätningar på arbetsplatser där man utför beläggningsarbeten med användning av epoxiföreningar.

Förekomsten av arbetsrelaterade epoxiallergier har ökat under de senaste åren

Epoxibaserade beläggningsmaterial används allmänt bl.a. för golv- och fasadbeläggningar och rörreparationer utförda med nya beläggningstekniker. Hudsymtomen vid epoxiallergi är ofta så svåra att den drabbade inte kan fortsätta hantera epoxiprodukter, utan är tvungen att byta bransch.

– En sak som tydligt kom fram under projektet var att både företagen och företagshälsovården behöver mer information om vad exponering för epoxi och andra beläggningskemikalier kan leda till. Det behövs också råd och anvisningar om säkra arbetsmetoder och om hur man skyddar sig mot exponering, säger Beatrice Bäck, senior expert vid Arbetshälsoinstitutet.

På många arbetsplatser använder man bara tyg- och läderhandskar, som inte ger ett tillräckligt bra skydd. Vid provtagning i arbetsmiljön upptäckte vi att det fanns rester av epoxiföreningar också på sådana ställen som personalen inte kan undgå att komma i kontakt med i arbetet, bl.a. på arbetsredskap, skyddsutrustning och ytor i omgivningen.

Det bästa sättet att förebygga epoxieksem är att använda säkra arbetsmetoder och pålitlig skyddsutrustning

Vid hanteringen av epoxiföreningar bör man använda ordentliga kemikalieskyddshandskar med tillräckligt långa skaft. Ovanpå skyddshandskarna kan man ha lager på lager av engångshandskar som tas av efter hand. På så sätt undviker man att kontaminera omgivningen.

– Det är viktigt att företagshälsovården fäster större uppmärksamhet än tidigare vid förebyggande arbete och rådgivning på arbetsplatser i byggbranschen, påpekar överläkare Kristiina Aalto-Korte vid Arbetshälsoinstitutet.

EPOXIPÄRMEN – Säker hantering av kemikalier vid beläggningsarbeten i byggbranschen – kommer att vara gratis tillgänglig på webben från och med 27.4.2015

Pärmen innehåller koncis information samt råd och anvisningar om bl.a. allergiframkallande kemikalier, riskbedömning, förebyggande av faror, skyddsåtgärder, introduktion av nyanställda samt vilka åtgärder som företagshälsovården kan vidta. Epoxipärmen presenteras under vår utbildningsturné till Helsingfors, Åbo, Tammerfors, Kuopio och Uleåborg i april–maj 2015. Evenemangen är öppna för alla, och materialet kommer att läggas ut på webben.

Huvudfinansiärer för projektet är Arbetshälsoinstitutet och Arbetarskyddsfonden.

Mer information

Senior expert Beatrice Bäck, beatrice.back[at]ttl.fi, tfn 030 474 2954

Specialyrkeshygieniker Erja Mäkelä, erja.makela[at]ttl.fi, tfn 030 474 2595

Överläkare Kristiina Aalto-Korte, kristiina.aalto-korte[at]ttl.fi, tfn 030 474 2292

Utbildningsturnén

Mer information och anvisningar om hur man anmäler sig till de avgiftsfria evenemangen under utbildningsturnén finns på adressen (på finska)https://koulutus.ttl.fi/eTaika_Tiedostot/2/TapahtumanTiedostot/3316/Epoksipreventiokiertue%202015_esite.pdf

Material

Epoxipärmen finns bara i en finsk version. Från och med 27.4.2015 finns den tillgänglig på adressen www.ttl.fi/epoksikansio

Materialet kan också beställas i pappersversion från www.ttl.fi/verkkokauppa

Mera om samma ämne

Information om personlig skyddsutrustning:
http://www.ttl.fi/sv/arbetssakerhet/personlig_skyddsutrustning/Sidor/default.aspx

Modellösning för användning av epoxiföreningar och uretanplaster vid sanering av avloppsrör (på finska)
http://www.ttl.fi/fi/malliratkaisut/riskienhallinnan_malliratkaisut/rakentaminen_ja_saneeraus/Documents/Malliratkaisu_Henkilonsuojaimet_saneerattaessa_viemareita_epokseilla_ja_uretaaneilla.pdf

Mediatjänster:
Kristiina Kulha, informationschef
Arbetshälsoinstitutet, Helsingfors
tfn. 358 40 5486914, 358 30 474 2551

Tuula Vauhkonen, informatör
Arbetshälsoinstitutet, Uleåborg
tfn. 358 30 474 6170
www.ttl.fi/sv

Arbetshälsoinstitutet är en finländsk forsknings-, utvecklings- och expertinstans inom området för arbetsvälbefinnande. Verksamhetens syfte är att främja hälsa och säkerhet i arbetet och öka arbetstagarnas välbefinnande. Institutet är ett självständigt offentligrättsligt samfund inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningssektor med verksamhetsställen på fem orter och huvudkontor i Helsingfors, Finland. Arbetshälsoinstitutet har cirka 700 anställda.

Taggar:

Om oss

Arbetshälsoinstitutet (Työterveyslaitos) är en forsknings-, utvecklings- och expertinstans inom området för arbetsvälbefinnande. Verksamhetens syfte är att främja hälsa och säkerhet i arbetet och öka arbetstagarnas välbefinnande. Arbetshälsoinstitutet har cirka 600 anställda. Institutet är ett självständigt offentligrättsligt samfund inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningssektor med verksamhetsställen på five orter och huvudkontor i Helsingfors. 50 % av budjetten kommer från staten.

Prenumerera