Finländarna uppmanas att ta vara på alla goda idéer under Leve arbetslivet!-veckan 9-13.11.2015

Arbetshälsoinstitutet och social- och hälsovårdsministeriet informerar 9.11.2015

Sjukfrånvaro, olycksfall, sjukpensioner och förlorade arbetsinsatser kostar samhället omkring 24 miljarder euro varje år*. En stor del av dessa kostnader hade kunnat undvikas, om man på arbetsplatserna verkligen skulle ha tagit vara på de goda idéer som tagits fram under årens lopp. Var och en av oss har nämligen goda idéer om hur arbetslivet kan förbättras. Mera goda råd presenteras vid de många evenemang och kampanjer som ordnas runtom i landet denna vecka, 9–13 november. Man kan dela med sig av sina idéer också i de sociala medierna med hashtaggarna #voihantyöelämä och #stressihallinnassa.

Berätta vad du eller din arbetsplats har för metoder för att förbättra välbefinnandet i arbetet. Låt bollen gå vidare till arbetskamrater och kolleger.

Leve arbetslivet!-veckan genomförs i samarbete mellan flera aktörer inom arbetshälsoområdet. Kampanjveckan organiseras av Arbetsplatsernas arbetshälsonätverk, kampanjen Friska arbetsplatser förebygger stress, programmet Arbete och familjeliv och kampanjen Olycksfallsdagen. Också projektet Arbetslivet 2020 medverkar i kampanjen. Kampanjveckan är ett utmärkt exempel på ett välfungerande nätverkssamarbete.

– Den europeiska kampanjen Friska arbetsplatser förebygger stress är nu inne på sitt sista år. Vårt kärnbudskap är att stress och psykosociala risker kan bedömas och hanteras lika systematiskt som andra risker på arbetsplatsen, säger direktör Liisa Hakala vid social- och hälsovårdsministeriet.

Stress på arbetet är det näst vanligaste arbetsrelaterade hälsoproblemet i Europa. Stress står för närmare hälften av alla förlorade arbetsdagar, vilket kostar den europeiska ekonomin 136 miljarder euro varje år på grund av förlorad produktivitet, inklusive frånvaro på grund av sjukdom, konstaterar Europeiska arbetsmiljöbyrån i ett nyligen publicerat meddelande.

På flygplatsen delar man ut goda råd till arbetsresande den 10 november

Inom programmet Arbete och familjeliv samlar man in och sprider information om god praxis för att skapa balans mellan arbetet och det övriga livet.

– Under Leve arbetslivet!-veckan ordnar vi en kampanj på Helsingfors-Vanda flygplats i samarbete med Finavia. Vi delar ut goda råd om hur arbetsresorna kan göras mindre påfrestande, berättar teamchef Salla Toppinen-Tanner vid Arbetshälsoinstitutet.

– Tillräckligt med tid för återhämtning, sömn och motion är nyckeln till minskad belastning. Detsamma gäller också för skiftarbete.

Sluta jäkta – fredagen den 13:e påminner oss om riskerna med brådska

Årets Olycksfallsdag fokuserar på riskerna med jäkt och brådska. Brådska är en bidragande orsak till mer än 600 000 olycksfall varje år.

– Olyckor beror alldeles för ofta på oeftertänksamhet, slarv och jäkt. När det gäller att förebygga olyckor är rätt attityd och goda arbetsmetoder avgörande, säger ombudsman Kerttuli Harjanne vid Arbetarskyddscentralen.

På Olycksfallsdagens webbsidor hittar man bl.a. ett Stressbarometer-test och några tankeväckande videoklipp.

Arbetsplatsernas arbetshälsonätverk för ut budskapet till arbetsplatserna och ordnar evenemang runtom i landet

Det gemensamma budskapet för Leve arbetslivet!-veckan sprids via aktiva regionala aktörer i Arbetsplatsernas arbetshälsonätverk.

– Arbetshälsointresserade volontärer i de regionala nätverken arbetar aktivt för att engagera regionens arbetsplatser. De ordnar lokala evenemang och kampanjer t.ex. i affärscentra, berättar utvecklingschef Jaana Lerssi-Uskelin vid Arbetshälsoinstitutet. Nätverket är aktivt på alla håll i landet.

Leve arbetslivet!-veckan presenteras vid nätverkets riksmöte på Finlandiahuset den 12 november. Evenemanget tjänar också som avslutning på kampanjen Friska arbetsplatser förebygger stress. Ett flertal evenemang och kampanjer kring detta tema ordnas runtom i landet.  

Alla arbetsplatser kan delta i Leve arbetslivet!-veckan

Länk till tester och goda råd

• Leve arbetslivet!-veckan (evenemang, goda råd och tester) www.ttl.fi/voihantyoelama

Mer information

Arbetsplatsernas arbetshälsonätverk, lokala evenemang

utvecklingschef Jaana Lerssi-Uskelin
Arbetsplatsernas arbetshälsonätverk, Arbetshälsoinstitutet
tfn 043 8201020, jaana.lerssi-uskelin(at)ttl.fi

Arbete och familjeliv, flygplatskampanjen

teamchef Salla Toppinen-Tanner
Arbetshälsoinstitutet
tfn 046 8512517, salla.toppinen-tanner(at)ttl.fi

Kampanjen Friska arbetsplatser förebygger stress

direktör Liisa Hakala
Social- och hälsovårdsministeriet
tfn 029 5163566, liisa.hakala(at)stm.fi

Sluta jäkta – Olycksfallsdagen den 13 november

ombudsman Kerttuli Harjanne
Arbetarskyddscentralen
tfn 040 716 5915, kerttuli.harjanne(at)ttk.fi

Europeiska arbetsmiljöbyråns meddelande 3.11.2015 (Friska arbetsplatser förebygger stress)

* Kostnader för förlorad arbetsinsats (SHM)

Mediatjänster:
Kristiina Kulha, informationschef
Arbetshälsoinstitutet, Helsingfors
tfn. 358 40 5486914, 358 30 474 2551

Tuula Vauhkonen, informatör
Arbetshälsoinstitutet, Uleåborg
tfn. 358 30 474 6170
www.ttl.fi

Arbetshälsoinstitutet är en finländsk forsknings-, utvecklings- och expertinstans inom området för arbetsvälbefinnande. Verksamhetens syfte är att främja hälsa och säkerhet i arbetet och öka arbetstagarnas välbefinnande. 50 % av budjetten kommer från staten. Institutet är ett självständigt offentligrättsligt samfund inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningssektor med verksamhetsställen på fem orter och huvudkontor i Helsingfors, Finland. Arbetshälsoinstitutet har cirka 650 anställda.

Om oss

Arbetshälsoinstitutet (Työterveyslaitos) är en forsknings-, utvecklings- och expertinstans inom området för arbetsvälbefinnande. Verksamhetens syfte är att främja hälsa och säkerhet i arbetet och öka arbetstagarnas välbefinnande. Arbetshälsoinstitutet har cirka 600 anställda. Institutet är ett självständigt offentligrättsligt samfund inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningssektor med verksamhetsställen på five orter och huvudkontor i Helsingfors. 50 % av budjetten kommer från staten.

Prenumerera