Forskningsbaserad kunskap om förebyggande av arbetsrelaterade sjukdomar finns nu tillgänglig för alla i samlad form

Temat för årets internationella arbetsmiljödag är förebyggande av arbetsolyckor och yrkessjukdomar. Dagen anordnades av Internationella arbetsorganisationen ILO den 28 april. Dagen till ära ger Arbetshälsoinstitutets Cochrane-enhet ut en specialsamling av nyligen publicerade Cochraneöversikter. Artikelsamlingen innehåller forskningsbaserad kunskap om olika metoder för förebyggande av arbetsrelaterade sjukdomar. Samlingen är fritt tillgänglig för alla.

– Det lönar sig definitivt för arbetsgivarna att bekanta sig med Cochranegruppens forskningsöversikter. De innehåller information som kan användas vid utvecklingen av arbetsplatsens förebyggande arbetsmiljöarbete och för att skapa konkret hälsonytta för de anställda, säger Arbetshälsoinstitutets generaldirektör Harri Vainio.

Fackliga organisationer världen över deltar i temadagen genom att uppmärksamma minnet av alla de arbetstagare som har dött i arbetet eller till följd av exponering i arbetet. Statistiken visar att det under de senaste 100 åren har skett en stadig nedgång i antalet arbetsolyckor i världen. I Finland har man under de senaste åren inte sett några större förändringar i antalet arbetsolyckor. Däremot har det skett en minskning av antalet misstänkta och verifierade fall av yrkessjukdom.  

Buller, ryggvärk och besvär från rörelseorganen är vanliga orsaker till arbetsoförmåga

Buller är fortfarande den vanligaste orsaken till yrkessjukdom, både i Finland och i många andra länder. Andra vanliga orsaker till arbetsoförmåga är ryggvärk och andra besvär från rörelseorganen. Också arbetsrelaterade inflammationssjukdomar kan leda till arbetsoförmåga. Förebyggandet av arbetsrelaterade sjukdomar är ett område där det ännu finns mycket kvar att utforska. Men också den kunskap om olika arbetsmiljöåtgärder som redan finns att tillgå kan ge arbetsplatserna bättre möjligheter att förbättra arbetstagarnas hälsa och säkerhet.

Cochrane Collaboration är ett internationellt, oberoende och icke-vinstsyftande forskarnätverk. Nätverket grundades 1993 och har nu över 28 000 medlemmar i mer än hundra länder. Nätverket producerar uppdaterad, högklassig forskningsbaserad kunskap om effekterna av olika hälso- och sjukvårdsåtgärder och gör den tillgänglig för alla. Cochrane Library omfattar över 5 400 uppdaterade översikter över olika medicinska åtgärder.

Mer information
Forskare Jani Ruotsalainen,
Arbetshälsoinstitutet, tfn 030 474 7334, e-post jani.ruotsalainen[at]ttl.fi

Specialsamlingen publiceras på Cochrane-bibliotekets ingångssida
Occupational Safety and Health Review Group
The Cochrane Collaboration
Internationella arbetsmiljödagen, länk till ILO:s webbplats
Arbetsolyckor, yrkessjukdomar och sjukfrånvaro, länk till
Arbetshälsoinstitutets webbplats (på finska)

Arbetshälsoinstitutet är en finländsk forsknings-, utvecklings- och expertinstans inom området för arbetsvälbefinnande. Verksamhetens syfte är att främja hälsa och säkerhet i arbetet och öka arbetstagarnas välbefinnande. Institutet är ett självständigt offentligrättsligt samfund inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningssektor med verksamhetsställen på sex orter och huvudkontor i Helsingfors, Finland. Arbetshälsoinstitutet har närmare 800 anställda.

Om oss

Arbetshälsoinstitutet (Työterveyslaitos) är en forsknings-, utvecklings- och expertinstans inom området för arbetsvälbefinnande. Verksamhetens syfte är att främja hälsa och säkerhet i arbetet och öka arbetstagarnas välbefinnande. Arbetshälsoinstitutet har cirka 600 anställda. Institutet är ett självständigt offentligrättsligt samfund inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningssektor med verksamhetsställen på five orter och huvudkontor i Helsingfors. 50 % av budjetten kommer från staten.

Prenumerera