Om oss

Tyréns AB är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad med drygt 1200 anställda på kontor i Sverige och i det delägda företaget AKT II i London. Vi är specialister inom stadsbyggnad och infrastruktur och erbjuder kundanpassade lösningar för en hållbar samhällsutveckling.