Samåkning kan ge samhällsekonomiska vinster på en miljard kronor i Stockholm, visar ny studie

  • Potential att minska bilresandet med upp till 37 000 resor per dag, minska trängsel och spara tid för pendlare motsvarande nästan en hel arbetsdag per år.
  • Det samhällsekonomiska värdet av samåkning uppskattas överstiga en miljard kronor om året bara i Stockholm.
  • Samåkning kan minska koldioxidutsläppen med upp till 49 000 ton per år

Stockholm - 3 september 2015 – En analys från Copenhagen Economics visar att samåkning kan ge samhällsekonomiska vinster på över en miljard kronor varje år i Stockholm. Studien pekar även på att liknande resultat kan förväntas i andra nordiska städer så som i Köpenhamn, Helsingfors och Oslo, i förhållande till deras befolkningsmängd.

Den oberoende studien, som är utförd på uppdrag av Uber och publiceras idag, utvärderar hur samåkning inom ett peer-to-peer-system påverkar produktivitet, trafikstockning och föroreningar i Stockholm. Resultaten visar att ett välfungerande samåkningssystem (med minst 3 000 förare) kan minska antalet bilresor per dag med 37 000. En minskad trafiknivå skulle både minska trängseln och spara pendlare sammanlagt 7 timmar – nästan en hel arbetsdag – varje år tack vare minskade bilköer. Denna tidsbesparing kan ge årliga samhällsekonomiska vinster på upp till 870 miljoner kronor.     

Samåkning ökar antalet passagerare per bil då fler personer åker i färre bilar, vilket i sin tur bidrar till att samma antal bilresor per dag kan göras med färre bilar. Varje fordon som används till samåkning kan potentiellt ersätta 15 bilar i privat ägarskap.   

Mindre trafik skapar bland annat miljövinster i form av lägre utsläppsnivåer, och ett mindre behov av utrymme för parkeringsplatser. Enbart koldioxidutsläppen skulle minska med 49 000 ton. De lägre föroreningsnivåerna skulle ge samhällsekonomiska vinster på 200 miljoner kronor, och den frigjorda yta som inte lägre skulle behövas för parkeringsplatser i Stockholm motsvarar hela 63 kilometer cykelbana.   

Samåkning kan även ge direkta ekonomiska möjligheter för invånare genom att skapa motsvarande 3 000 heltidsjobb, då invånare som normalt använder egen bil istället väljer ett samåkningsalternativ.

Claus Kastberg Nielsen, partner och grundare av Copenhagen Economics säger:

“Vår analys visar att den möjliga påverkan samåkning kan få i städer som Stockholm är signifikant. Samåkning ger tidsbesparingar i samma storleksordning som stora infrastrukturprojekt som Förbifart Stockholm, men kräver betydligt lägre investeringar. Ett välutvecklat peer-to-peer nätverk kan minska både bilköer och utsläpp, och samtidigt spara mycket tid för människor i städer med stor trafikträngsel.”

Jo Bertram, General Manager för Storbritannien, Irland och Norden säger:

“Städer över hela Europa försöker att möta de växande problemen med trängsel och föroreningar. Det är därför teknologi som Uber är så viktig då vi kan bidra till att moderna och miljövänliga fordon transporterar fler människor på ett effektivare sätt. Vi välkomnar resultaten i denna studie som på nytt bekräftar vår övertygelse om att samåkning är en smart lösning för smarta städer som vill öka såväl rörlighet som produktivitet men samtidigt minska utsläppen och förebygga höga infrastrukturkostnader.”

Gunnar Hökmark, Europaparlamentariker säger:

“Uber är en fundamental del av den moderna serviceekonomin i att skapa ekonomiska möjligheter och tillväxt. Denna nya interaktiva teknologi växer snabbt och jag välkomnar den nya digitala revolutionen. Sverige bör ta en ledande roll i den digitala utvecklingen genom att öppna upp för den nya konkurrensen och möjligheterna i delningsekonomin. Istället för att förhindra nya teknologiers användning bör vi demonstrera att de kan utvecklas under samma juridiska förutsättningar som andra företag."


För mer information kontakta:

Uber EMEA Press Office - emeapress@uber.com

Om Uber

Uber är ett teknikföretag som kopplar samman användare med förare i realtid. Ubers plattform erbjuder transportalternativ i fler än 330 städer i 60 länder och utvecklar därmed sättet som människor tar sig runt i städer världen över.

Läs mer om Uber på www.uber.com.

Om Copenhagen Economics

Copenhagen Economics är Nordens främsta konsultbyrå inom nationalekonomi. Byrån grundades 2000, har fler än 60 anställda och är verksamma över hela världen. The Global Competition Review (GCR) har sedan 2006 varje år listat Copenhagen Economics som en av världens 20 främsta konsultbyråer inom nationalekonomi.

Läs mer om Copenhagen Economics på www.copenhageneconomics.com.

Taggar: