Bokslutskommuniké januari-december 2000

Bokslutskommuniké januari-december 2000: UDS ökade omsättningen med 88 procent UDS (Unique Development Studios) redovisar en försäljningsökning med 88 procent under år 2000, jämfört med året innan. Omsättningen uppgick till 32,1 miljoner kronor (17,1) med ett positivt resultat efter finansnetto om 203 tkr. Antalet anställda ökade under perioden från 39 till 86 medarbetare. UDS är en av Nordens ledande utvecklare av video- och dataspel. Det gångna årets verksamhet har präglats av en mycket stark omsättningstillväxt. Jämfört med 1999 har omsättningen ökat från 17,1 MSEK till 32,1 MSEK, vilket motsvarar en intäktsökning på 88 procent. Omsättningen per anställd har ökat kraftigt från 487 tkr till 617 tkr, en ökning med 27 procent. Under året har UDS förvärvat den brittiska spelutvecklaren King Of The Jungle Ltd med ett dussintal anställda, vilket lett till en goodwillavskrivning på 200 tkr, samt investerat i det nya dotterbolaget för interaktiv underhållning, GlobalFun. Lanseringen av GlobalFun har belastat rörelseresultatet med 1,4 MSEK. Trots förvärv, investeringar och den starka tillväxten, uppvisar UDS- koncernen fortfarande ett positivt rörelseresultat. Rörelseresultatet efter finansnetto uppgick till 138 tkr, vilket dock är en minskning från föregående år (2 471 tkr år 1999). Väsentliga händelser under det gångna året: - Förvärv av den brittiska spelutvecklaren King of the Jungle Ltd med 13 anställda i september. - Dotterbolaget GlobalFun bildades för utveckling av interaktiva underhållningsprodukter för internet, trådlöst internet samt digital-tv. GlobalFun har redan tecknat samarbetsavtal med dels Telenordia, dels Springer-ägda CompuTel. GlobalFun.com etablerade sin pilot-site www.globalfun.com under december 2000. Antalet registrerade medlemmar per den 31 januari 2001 uppgår till 27 000. - Världslicensen för att utveckla spel baserade på den tecknade amerikanska tv-serien "Futurama" förvärvades från Fox L&M Inc. - Lansering av sex spel under året, varav fyra spel under årets sista kvartal (Hot Wheels Micro Racers, Pickup Express, Airfix Dogfighters, Mulle Meck bygger flygplan, Sno Cross samt Galaga-Destination Earth). - Avtal tecknades med franska Infogrames för utveckling av spel baserade på "Asterix & Co", samt med Fox Interactive för utveckling av spel baserade på tv-serien "World's Scariest Police Chases". UDS avser att under det första halvåret år 2001 ansöka om en notering på OM Stockholmsbörsens O-lista. OM UDS: UDS, Unique Development Studios AB, grundades år 1997 och är i dag en av Nordens ledande och mest lönsamma spelutvecklare med över 90 medarbetare vid huvudkontoret i Norrköping samt i Göteborg och Storbritannien. UDS ägs av grundarna och medarbetarna, samt av Slottsbacken Venture Capital, Nordico Invest och Banc of America Equity Partners. UDS har väl etablerade partnerskap med flera av världens ledande förläggare av data-, konsol- och videospel. UDS är mycket expansivt och har, förutom en snabb organisk tillväxt, även planerat förvärv av mindre bolag verksamma inom utveckling av interaktiv underhållning under 2001. Man vill också nå en större andel egenutvecklade spel, och avser därför att etablera en egen organisation för utgivning av de spel man utvecklar. UDS utvecklar också spel för digital-TV och mobiltelefoner. GlobalFun är ett helägt dotterbolag till UDS som utvecklar och marknadsför interaktiv underhållning för internet och trådlöst internet via t ex en internetportal för spel. Spelportalen www.GlobalFun.com ägs och drivs av GlobalFun AB som är ett nystartat bolag vars affärsidé är att utveckla och marknadsföra interaktiv underhållning inom internet och trådlöst internet. Resultaträkningar UDS Koncernen (kkr) 2000 12 31 1999 12 31 1998 12 31 Nettoomsättning 32,091 17,051 7,278 Kostnad för sålda varor och tjänster -26,170 -12,087 -6,966 Bruttoresultat 5,921 4,964 312 Försäljningsomkostnader -2,973 -1,723 -906 Administrationskostnader -2,810 -770 -970 Rörelseresultat 138 2,471 -1,564 Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter 195 47 20 Räntekostnader -130 -152 -106 Resultat efter finansiella poster 203 2,366 -1,650 Skatt -97 Årets Resultat 106 2,366 -1,650 Resultaträkningar Moderbolaget UDS AB (kkr) 2000 12 31 1999 12 31 1998 12 31 Nettoomsättning 28,680 17,051 7,278 Kostnad för sålda varor och tjänster -24,256 -12,087 -6,966 Bruttoresultat 4,424 4,964 312 Försäljningsomkostnader -1,847 -1,723 -906 Administrationskostnader -1,956 -770 -970 Rörelseresultat 621 2,471 -1,564 Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter 204 47 20 Räntekostnader -106 -152 -106 Resultat efter finansiella poster 719 2,366 -1,650 Skatt Årets Resultat 719 2,366 -1,650 För att ladda ned hela delårsrapporten gå till: http://www.uds.se/rapporter/uds_jan-dec2000.pdf För ytterligare information samt recensionsexemplar av tidigare spel kontakta: Thomas Löfblad Verkställande direktör, UDS Tel: 011 - 12 31 65 Mobil: 0708 - 62 44 63 Fax: 011 - 12 31 60 E-post: thomas.lofblad@uds.se Se också våra hemsidor: www.uds.se eller www.globalfun.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/06/20010206BIT01030/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/06/20010206BIT01030/bit0002.pdf

Dokument & länkar