Behandling av övervikt – har några egentliga framsteg gjorts under senare år?

Europa konfronteras idag med fler överviktsrelaterade sjukdomar än någonsin. Ledande experter samlas vid Europas största gastroenterologiska kongress, UEGW 2011, i Stockholm för att diskutera nya behandlingsmetoder.

(Stockholm, 4 augusti 2011) Andelen överviktiga har i många europeiska länder tredubblats sedan 1980-talet. Och ökningen fortsätter i en alarmerande takt, särskilt bland barn.

Nya möjligheter till behandling av övervikt är ett av de ämnen som diskuteras vid den 19:e United European Gastroenterology Week (UEGW) 22-26 oktober 2011 i Stockholm. Över 14 000 vetenskapsmän från hela världen förväntas närvara vid kongressen som är den största i sitt slag i Europa inom detta område.

– Vi vet att hundratals gener påverkar viktutvecklingen, men livsstilen är fortfarande en avgörande komponent i energibalansen, säger professor Stephan Rössner vid överviktsenheten vid Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm.

Han kommer att tala om detta ämne vid den första UEGW-presskonferensen den 24 oktober klockan 11.00.

Många behandlingsalternativ har provats under de senaste 20 åren, men långt ifrån alla har varit framgångsrika. Vissa läkemedel mot övervikt har återkallats på grund av oro för allvarliga biverkningar. Enligt professor Rössner är flera nya läkemedel under utveckling, men ett genombrott är för närvarande inte att vänta.

Kirurgi kan vara ett effektivt alternativ, men behandlingen är strikt reserverad för de mest överviktiga. Många effekter av överviktskirurgi på tarmhormonfunktioner öppnar nya mål för läkemedelsutveckling som enligt professor Rössner kan komma att ersätta kirurgi i framtiden. Han anser att europeiska hälsovårdsmyndigheter måste investera i förebyggande och behandlande program för att förbättra behandlingen av övervikt.

– Dessa myndigheter bör inte enbart inrikta sig på överviktsproblem utan även på att reducera risken för diabetes typ 2, vilken är en obestridd allvarlig, vanlig och dyr konsekvens av övervikt, menar professor Rössner.

Andra intressanta ämnen under UEGW
Bland de andra ämnen som ska presenteras och diskuteras av vetenskapliga experter från hela världen är innovativa endoskopiska tekniker, inflammatorisk tarmsjukdom, matsmältningsonko­logi, viral hepatit och skrumplever, sjukdomar i matstrupe, magsäck och tarm samt modern individanpassad medicin för mag- och tarmsjukdomar. UEGW kommer också att visa på kopplingar mellan grundläggande vetenskap och klinisk praxis, framför allt under ett två dagars symposium om den roll som tarmbakterier har när det gäller hälsa och kroniska matsmältningssjukdomar. Symposiets titel är "Dagens vetenskap, morgondagens medicin".

Dag för folkhälsa och välgörenhetslopp
Med anledning av UEGW i Stockholm bjuds allmänheten in till ett informationsseminarium lördagen den 22 oktober 2011. Representanter från svenska patientorganisationer ska tillsammans med experter diskutera aktuella frågor rörande alkoholrelaterade matsmältningssjukdomar.

Dessutom kommer ett välgörenhetslopp att äga rum söndagen den 23 oktober. Det fem kilometer långa loppet startar och slutar vid Stockholmsmässan i Älvsjö. Deltagarnas registreringsavgifter doneras till den svenska intresseorganisationen RMT, Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka.

Den senaste informationen i första hand
UEGW 2011 erbjuder journalister en unik möjlighet att få förstahandsinformation direkt från experter inom ett flertal hälsoområden som påverkar Europa och världen i dag. Lokala och internationella talare finns tillgängliga för att svara på frågor vid tre presskonferenser och i presscentret. Den första presskonferensen (måndagen den 24 oktober klockan 11.00) kommer att inriktas på allmänna medier och de andra två (måndagen den 24 oktober, klockan 13.00 och tisdagen den 25 oktober klockan 12.00) på fackmedier. Journalister från alla medier inbjuds att närvara.

För ytterligare information om kongressen, se följande webbplats: http://uegw11.uegf.org/

Journalister som önskar anmäla sig till evenemanget kan redan nu göra det online på http://uegw.congress-online.com/guest/Press_reg

Presskontakt:
RMP – Redaktion media & PR
Annika Eliasson/Lena Bergling
Stortorget 1
111 29 Stockholm                                     
E-post: informpmedia.se
Tel: 0702-35 43 35/070-2345 158
UEGF Secretariat
UEGF Public Affairs Committee
Email: office@uegf.org
Internet: www.uegf.org

Taggar:

Om oss

Dear Friends, On behalf of the United European Gastroenterology Federation I would like to thank you for coming to UEGW 2010 and contributing to its success. I hope that you had a safe journey back from Barcelona, which for one week undoubtedly was the Capital of European Gastroenterology. The meeting’s success was quintessentially due to its unique organisation and I want to pay tribute to the work of UEGF and especially the Scientific Committee under the leadership of Professor John Atherton. Of course we hope that you will join us again for UEGW 2011, which will be a special UEGW for me, since it will be taking place in my hometown, the beautiful city of Stockholm. I’m very proud to say that the United European Gastroenterology Week has become the premier venue to present most important new research findings. At UEGW 2011 you can again expect to find out about latest advances in clinical management, cutting-edge translational and basic science and many other exciting Scientific Highlights. I recommend you to visit the UEGW 2011 Website regularly to stay updated on the many wonderful features UEGW in Stockholm will have to offer. Look forward to welcoming you in Stockholm next yearMed vänlig hälsning,With best wishes, Rolf HultcrantzUEGF President

Dokument & länkar