UGS har fått sin största affär i Norden - en stororder från SAAB

UGS har fått sin största affär i Norden - en stororder från SAAB Saab AB gör besparingar i mångmiljonklassen genom att implementera ett nytt genomgripande system för produktdatahantering, Teamcenter, från UGS. Saab AB har valt UGS som ny teknikpartner för PLM, product lifecycle management, och bestämt sig för att använda Teamcenter, världens mest använda system för PLM-lösningar, som stomme för produktsamarbetet inom affärsenheten Saab Aerosystems. Detta kommer att ge Saab Aerosystems kostnadsminskningar på åtskilliga miljoner kronor varje år. - Framgången med den här implementeringen är oerhört viktig för Saab Aerosystems framtida affärsplan och för vår övergripande målsättning att skära ner IT-kostnaderna, säger Lars Ydreskog, utvecklingschef på Saab Aerosystems. Ordern omfattar 1 000 användare och den kommer att påverka alla anställda inom organisationen. Syftet är att stärka Saab Aerosystems kapacitet och främja det internationella samarbetet inom flygindustrin. Teamcenter ska även förbättra all systemhanteringen för Jas 39 Gripen och stödja systemen både i Sverige och på exportmarknader. Jas 39 Gripen är den fjärde generationen jaktplan i drift idag. Det har tjänstgjort i Svenska Flygvapnet sedan 1997, och kommer att ingå även i flygvapnen i Sydafrika, Ungern och Tjeckien. Teamcenter skapar ordning och reda på ett oslagbart sätt. Flera team kan sitta runt om i världen och arbeta i samma program. Alla förändringar som görs, uppdateras och blir tillgängliga för alla samtidigt. Det innebär stora vinster både i tid och pengar och man slipper att göra onödiga fel. PLM-lösningen blir stommen i Saab Aerosystems produktutvecklingsprocess och kommer att ersätta ett stort antal äldre system för att pressa Saabs totala IT-kostnader. UGS kommer utöver teknikplattform och användarlicenser att bistå med expertkompetens inom flyg- och försvarsområdet. - Vi ställer mycket höga krav på våra leverantörer för att få ner totala kostnader och förkorta utvecklingstider. I utvärderingen som vi har gjort av Teamcenter visar UGS att de verkligen uppfyller våra stränga krav på funktion, öppenhet och skalbarhet. Komponenter som är nyckelfaktorer för att vi ska nå våra mål, fortsätter Lars Ydreskog. - UGS har fått helhetsansvaret för implementeringen av systemet och både UGS och Saab har lagt ned mycket arbete för att säkerställa införandet. Vi kommer att tillföra Saab Aerosystem branschens bästa programvara och tjänster. Tillsammans med vår PLM-projekterfarenhet kommer det här att avsevärt underlätta för Saabs internationella samarbeten och samarbetsprojekt, samtidigt som hjälper vi dem att befästa sin ledande position på världsmarknaden, säger Arie van Essen, ansvarig för UGS Nordics verksamhet. KONTAKTPERSON: Maths Mattsson UGS Nordic maths.mattsson@ugs.com +46 8 506 990 00 Om UGS UGS är en ledande global leverantör av PLM-lösningar (PLM = Product Lifecycle Management) med mer än 3 miljoner licenser på marknaden och 42 000 kunder över hela världen. Företaget verkar för öppenhet och standardisering. Man arbetar tillsammans med sina kunder för att skapa lösningar som gör det möjligt för dem att omforma sina innovationsprocesser och därigenom dra nytta av PLM:s fördelar. För mer information om UGS produkter och tjänster, besök www.ugs.com. Teamcenter, Unigraphics, Solid Edge, E-factory och Parasolid är registrerade varumärken som tillhör UGS Corp. eller dess dotterbolag i USA och i andra länder. Alla andra varumärken, registrerade varumärken eller tjänster tillhör respektive ägare. Om SAAB Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig verksamhet inom försvar, flyg och rymd. Inom Saab finns en rad spetskompetenser och förmågan till systemintegration. www.saab.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/07/08/20040707BIT21210/bild.html Bilder

Dokument & länkar