Om oss

Ukko är en faktureringstjänst som möjliggör för privatpersoner att som lättföretagare fakturera utan eget företag. Lättföretagande kombinerar de bästa sidorna av att vara företagare och att vara anställd. Lättföretagaren kan fritt arbeta för de kunder de vill, utan den administration som kommer med att driva eget. Ukko sköter pappersarbetet. Ukko är en nättjänst som drivs av SLP Group Oy som grundades i Helsingfors år 2012. Ukko är ett snabbväxande företag med fler än 30 000 kunder i Norden och expanderar i januari 2017 till den svenska marknaden.