Marknadsmeddelande 51/17 - Namnändring av Cefour Wine & Beverage Partihandel (CEFO B) till Umida Group AB

Namnändring av Cefour Wine & Beverage Partihandel (CEFO B) till Umida Group AB

Cefour Wine & Beverage Partihandel AB byter namn till Umida Group AB (publ), namnändringen har registrerats av Bolagsverket. Bolagets aktie kommer att handlas på AktieTorget under namnet Umida och ha kortnamnet UMIDA B från och med den 17 mars 2017.

Information om aktien:

Gammalt kortnamn: CEFO B
Nytt kortnamn: UMIDA B
ISIN-kod: SE0009190788
Orderboks-ID: 80008
Organisations nr: 556740-5070
Datum för namnbyte i handelssystemet Mars 17, 2017

Stockholm den 10 mars 2017 

AktieTorget
telefon 08-511 68 000
e-post info@aktietorget.se